U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Op Goeree-Overflakkee zijn geen crematoria gevestigd.

Omschrijving

Als de overledene  niet in de gemeente Goeree-Overflakkee is overleden, maar wel op Goeree-Overflakkee begraven zal worden, moet u de datum en tijd van begraven (of bijzetting van de urn) vastleggen.

Aanpak

Vul één van deze formulieren in

Reserveer de datum en tijd van begraven via de webagenda

Met de webagenda kunt u als begrafenisondernemer 24 uur per dag via internet een reservering maken voor een begrafenis op een algemene begraafplaats op Goeree-Overflakkee. In de 'Handleiding webagenda' voor begrafenisondernemers' staat informatie over de te volgen stappen. Raadpleeg eerst de handleiding als u voor het eerst gebruikmaakt van de Webagenda!

Handleiding downloaden(externe link)

Inloggen webagenda

Log in op de webagenda(externe link)

Hebt u geen eigen inloggegevens, maar wilt u direct een reservering maken? Dan kunt u gebruik maken van de algemene inloggegevens. Bij gebruik van de algemene inlogcode, dient u een e-mail te sturen naar de gemeente, anders kunnen wij de reservering niet verder afhandelen (zie hieronder).

De algemene inloggegevens zijn:

  • Gebruikersnaam: GastGGO
  • Wachtwoord: Begraven01!

Belangrijk is dat u bij het toelichtingenveld aangeeft om wat voor soort graf het gaat!

E-mail sturen

Als u van de algemene inlogcode gebruik hebt gemaakt, stuur dan een e-mail naar begraven@goeree-overflakkee.nl. In het e-mailbericht vermeldt u de volgende gegevens:

  • Naam begrafenisonderneming
  • Naam contactpersoon
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer waarop u te bereiken bent

Let op: vergeet niet een e-mail te sturen naar de gemeente anders kunnen wij uw gemaakte reservering niet afhandelen.