Gemeente Goeree-Overflakkee wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk.

  Dit geldt voor de volgende websites:

  Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen(onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Audits. Wij laten onze processen om webcontent te creëren auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
  • Automatische toetsen. Wij laten onze website toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle. Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers. Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

  Contact

  Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier.