Overlijden en begraven

Veranderingen begraafplaatsbeleid vanaf 2023

Er bestonden in de gemeente Goeree-Overflakkee verschillen in dienstverlening, tarieven en keuzemogelijkheden als het gaat om begraven. Dat is per 1 januari 2023 verleden tijd. Zo hebben inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee volgend jaar de keuze tussen een algemeen graf voor 15 jaar of een particulier graf voor 10, 30 of 100 jaar. Verder worden de mogelijkheden om as te bewaren verruimd. 

De tarieven zijn opnieuw bekeken en vastgesteld. Dat betekent in sommige gevallen een lichte stijging en in andere gevallen een lichte daling van de tarieven. 

Wat verandert er vanaf 2023?

  • Uitgifte particulier graf voor 10 jaar
  • Keuze enkel particulier graf op alle begraafplaatsen
  • Uitgifte algemeen graf voor 15 jaar, geen mogelijkheid voor verlenging
  • Overgangsregeling voor de oude algemene graven
  • Uitgifte particuliere kindergraven voor 10, 30 of 100 jaar, geen algemene kindergraven meer
  • Er komt een urnenmuur op alle begraafplaatsen
  • Harmonisatie voorwaarden grafbedekking
  • Nieuwe tarieven 

Kijk voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen in de productinformatie op deze pagina. Nadere informatie over de overgangsregeling voor de oude algemene graven volgt binnenkort.