U mag op een graf een gedenkteken plaatsen. U heeft daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. De steenhouwer kan de vergunning namens u aanvragen. U kunt dit ook zelf doen.

Kosten

Als u een gedenkteken op een graf wilt plaatsen is daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. Daaraan zijn kosten verbonden:

 • vergunning plaatsen of vernieuwen gedenkteken € 100,00;
 • vergunning wijziging of uitbreiding grafbedekking € 30,00.

Voorwaarden

De voorwaarden om een gedenkteken te plaatsen zijn:

 • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf;
 • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen;
 • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats;
 • Het plaatsen van gedenktekens kan niet eerder plaatsvinden dan 3 maanden nadat de overledene in het graf is begraven.

Losse bloemen en planten

 • Op een particulier graf mogen potplanten, bloemen in vazen en losse bloemen worden geplaatst of gelegd.
 • Op een algemeen graf mogen alleen bloemen in vazen en losse bloemen worden geplaatst of gelegd.

Winterharde beplanting

Onder bepaalde voorwaarden mag er op een particulier graf winterharde beplanting worden geplaatst. Veel planten groeien sneller dan gedacht. U zorgt zelf voor de beplanting en het eventueel snoeien zodat de beplanting binnen de perken blijft.

Onderhoud grafbedekking

Als nabestaande bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en de grafbedekking.  Er zijn verschillende voorzieningen aanwezig op de
begraafplaats zoals watertappunten, gieters en afvalbakken. Zo kunt u makkelijk het graf onderhouden. Als we zien dat een graf niet voldoende wordt onderhouden sturen wij de nabestaanden hierover een brief.

Algemeen onderhoud

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de begraafplaats. Hier valt onder andere het beheren van de paden, bomen, banken en watertappunten onder.

Meer informatie

Meer informatie over de regels, de voorwaarden en de toegestane afmetingen van de grafbedekking en beplanting vindt u in de Nadere regels begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023

Aanpak

U regelt uw vergunning samen met de steenhouwer door een aanvraagformulier in te vullen. Meer informatie over de regels/voorwaarden van de grafbedekking en beplanting vindt u in de Nadere regels begraafplaatsen Goeree-Overflakkee 2023

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning om een gedenkteken te plaatsen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente
 • U geeft de volgende informatie door:
  • uw naam en adres
  • het grafnummer
  • de naam van de overledene
  • een werktekening hoe het gedenkteken eruit ziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal, fundering en tekst)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.