Na een crematie zijn er verschillende bestemmingen mogelijk voor de as van een overledene. U kunt de as zelf bewaren in een urn of asbus. Maar u kunt ook de as verstrooien, de urn of asbus in een urnennis of urnenkelder bewaren of in een graf begraven. U kunt zelfs met (een deel van) de as een sieraad of andere herinnering laten maken. Op elke gemeentelijke begraafplaats op Goeree-Overflakkee zijn er mogelijkheden om de as van een geliefde te bewaren. 

Omschrijving

As verstrooien op een begraafplaats

U kunt as verstrooien op de volgende begraafplaatsen: Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Sommelsdijk, Dirksland (Kapoenstraat), Melissant en Stellendam (Kerkhoflaan). Hier zijn speciale strooivelden ingericht. U kunt voor het verstrooien van as een aanvraag doen bij de gemeente.

As verstrooien op een gewenste plek

U kunt as verstrooien op bijna iedere plek. Dat is niet toegestaan op:

  1. verharde delen van de weg;
  2. sportvelden;
  3. speelterreinen.

Niet alle openbare terreinen zijn eigendom van de gemeente. Sommige gebieden, bijvoorbeeld gebieden langs het water of natuurgebieden, zijn eigendom van andere partijen zoals waterschap Hollandse Delta of Staatsbosbeheer. Als u hier as wilt verstrooien moet u eerst toestemming aan de eigenaar vragen. Het verstrooien van as mag geen hinder of overlast veroorzaken.

Asbus of urn plaatsen in een urnennis

Op de meeste algemene begraafplaatsen staat een urnenmuur of carrousel. Er zijn aparte nissen die u voor 10, 30 of 100 jaar in gebruik kunt nemen. In een nis is plaats voor maximaal 2 asbussen met of zonder urn. De urnennissen worden vaak met een afsluitplaat geleverd. 

Asbus of urn plaatsen in een urnenkelder

Op enkele algemene begraafplaatsen zijn er urnenkelders/urnengraven beschikbaar. Informeer bij Burgerzaken of begraafplaatsbeheerder voor de mogelijkheden. Het recht op een particuliere urnenkelder wordt uitgegeven voor 10, 30 of 100 jaar. Er kunnen maximaal 4 asbussen in een urnenkelder worden geplaatst. De keldertjes worden afgesloten met een afsluitplaat van 50 bij 50 centimeter. In een urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen worden geplaatst. 

Asbus of urn plaatsen in een graf

U kunt een asbus of urn begraven in een regulier particulier graf waarin ook het begraven van stoffelijke resten mogelijk is. U kunt ook een asbus of urn bijplaatsen in een bestaand particulier graf.

Kosten

Zie voor de kosten de Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen voor de verschillende mogelijkheden voor asbestemmingen. U kunt in het formulier hieronder toestemming vragen om een asbus of urn te plaatsen.