Contracten zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft per 1 januari 2024 nieuwe overeenkomsten afgesloten voor Jeugdhulp, Wmo, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie met 34 aanbieders. De documenten bij deze aanbesteding zijn te vinden op de website van (externe link)Tenderned.nl(externe link)

De gemeente Goeree-Overflakkee wil haar inwoners een zo goed mogelijk netwerk van zorgaanbieders bieden zodat inwoners een zorgaanbieder kunnen kiezen die het best past bij de benodigde ondersteuning. Om die reden wordt door de gemeente tijdens de looptijd van de raamovereenkomst de mogelijkheid geboden voor extra instroom/toelating van nieuwe aanbieders. Nieuwe instroom is niet mogelijk voor de segmenten 1.8, 2.4 en 5.1, tenzij het maximaal aantal toe te laten zorgaanbieders nog niet is gehaald. 

Uiterlijk op 1 juli van het lopende jaar wordt, de raamovereenkomst opengezet op Mercell Source-to-Contract en TenderNed voor “nieuwe” geïnteresseerde zorgaanbieders. Zorgaanbieders die initieel niet zijn gecontracteerd, kunnen een inschrijving indienen en bij gebleken geschiktheid zal ook met deze zorgaanbieders een raamovereenkomst worden gesloten onder gelijke condities en voorwaarden.

Zorgaanbieders Wmo

Zorgaanbieders jeugd- en gezinshulp

Verwijzingsfilter

Met het verwijzingsfilter kunt u zien welke aanbieders de hulp leveren en waar de hulp geografisch gevestigd is in de regio.

Verwijzingsfilter(externe link)