Contracten zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft per 1 juli 2019 de ondersteuning voor Jeugdzaken, Wmo, Hulp bij het Huishouden, Vervoer en Casusregie gecontracteerd bij zo'n 30 aanbieders. De documenten bij deze aanbesteding zijn te vinden op www.tenderned.nl.

Per 1 januari 2023 is er een mogelijkheid voor instroom van nieuwe zorgaanbieders. Deze mogelijkheid zal rond 1 juli 2022 worden gepubliceerd op TenderNed.

Zorgaanbieders Wmo

Zorgaanbieders jeugd- en gezinshulp