Jan Arends is de eerstelijnszorg waarnaar vanuit Team Jeugd en Gezin verwezen wordt wanneer jeugdhulp in een gezin nodig is. Jan Arends biedt Opvoedondersteuning, intensieve opvoedondersteuning, diagnostiek en behandeling (basis GGZ). Jan Arends biedt jeugdhulp op verschillende leefgebieden. Jan Arends werkt met het kind of de jongere aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken.

Website

www.janarends.nl/goeree-overflakkee(externe link)