De gemeente Goeree-Overflakkee kent op basis van de Algemene Subsidieverordening de volgende subsidiesoorten:

  • kernsubsidie
  • projectsubsidie
  • prestatiesubsidie (structurele subsidie)

Let op

De aanvraagformulieren vindt u onder het kopje Formulieren onderaan deze pagina.