In het openbaar subsidieregister zijn de subsidies te vinden die in het lopende jaar zijn verleend door de gemeente Goeree-Overflakkee. Na afloop van elk kwartaal wordt dit document bijgewerkt.

Er is over 2021 in totaal € 1.327.110,04 aan subsidie verleend.

De gemeente vindt het belangrijk om u hierover in alle openheid te informeren.

In het register vindt u:

  • op welke subsidie de aanvraag van toepassing is;
  • de naam van de subsidieaanvrager;
  • het doel van de subsidie;
  • het ‘thema’ waar de subsidie onder valt;
  • het verleende subsidiebedrag;
  • het totaalbedrag van de verleende subsidies;
  • de datum van verzending van de verleende beschikking; en
  • of de subsidie één keer (de I van Incidenteel), jaarlijks (de J) of voor meerdere jaren tegelijk (de M) is toegekend.

Het verleende subsidiebedrag kan afwijken van het daadwerkelijk uitbetaalde bedrag. De meeste aanvragers leggen pas later verantwoording af over de besteding van het geld. Op basis daarvan wordt het daadwerkelijke bedrag bepaald. 

Vanwege de corona uitbraak konden een aantal partijen hun activiteiten niet uitvoeren zoals overeengekomen in de verleningsbeschikking. Wij zijn met iedere partij afzonderlijk in overleg naar een passende oplossing.

Let op! Er kunnen geen rechten aan dit subsidieregister worden ontleend. Ook kan de gemeente niet garanderen dat dit register 100% compleet is.

PRESTATIESUBSIDIES

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Bibliotheek Zuid-Holland

Regulier bibliotheekwerk, VVE en DigiTaalhuis

Cultuur en erfgoed

603.100,00

31-12-2020

J

Platform Gehandicaptenbeleid Goeree-Overflakkee

Div. activiteiten voor mensen met een (functie) beperking

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

716,00

31-12-2020

J

Stichting Vluchtelingen werk

Basisdienstverlening en maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders

Onderwijs werk en inkomen

170.805,00

31-12-2020

J

VVV Ouddorp aan zee

Diverse activiteiten 2021

Recreatie en toerisme

150.000,00

31-12-2020

J

Molenstichting

Onderhoud en beheer molens

Cultuur en erfgoed

84.153,50

31-12-2020

J

Molenstichting

Extra gelden m.b.t. onderhoud molens

Cultuur en erfgoed

30.000,00

31-12-2020

J

Streekmuseum

Jaaractiviteiten 2021

Cultuur en erfgoed

46.561,00

31-12-2020

J

CJG Rijnmond

Uitvoering activiteiten jeugdgezondheidszorg 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

1.468.150,00

31-12-2020

J

Historische vereniging de Motte

Exploitatiekosten

Cultuur en erfgoed

4.000,00

31-12-2020

J

Stichting muziekgebouw

Muziekonderwijs

Cultuur en erfgoed

172.000,00

31-12-2020

J

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

14.784,00

31-12-2020

J

MEE plus

Activiteiten en dienstverlening t.b.v. cliëntenondersteuning

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

503.000,00

31-12-2020

J

Stichting Pameijer

Bemoeizorg

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

9.681,00

31-12-2020

J

Stichting Halt

Uitvoering preventieactiviteiten 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

14.387,00

31-12-2020

J

Ouddorpse Reddingsbrigade

Strandbewaking

Recreatie en toerisme

57.000,00

31-12-2020

J

Stichting Goed voor Goed

Instroom via het laagdrempelige voortraject

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

34.800,00

31-12-2020

J

Stichting Pameijer

Open inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners van Goeree-Overflakkee 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

93.322,00

31-12-2020

J

Vereniging Wijkgroep De Zwaluw

Compensatie huurlasten

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

67.800,00

31-12-2020

J

Vereniging Wijkgroep De Zwaluw

Compensatie schoonmaakkosten

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

10.000,00

31-12-2020

J

Stichting Zijn

Diverse activiteiten 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

1.260.709,00

31-12-2020

J

Zorggroep Het Haringvliet

Werkzaamheden inzake de website Gezond GO

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

4.456,00

31-12-2020

J

Zorggroep Het Haringvliet

Werkzaamheden inzake de website Gezond GO (herziening 3 maanden)

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

1.500,00

J

stichting chr. Peuterspeelzaal Prinses Amalia

Peuteropvang en VVE jan-juli 2021

Onderwijs werk en inkomen

29.047,00

31-12-2020

J

Stichting CuraMare

Gespreksgroep jong dementie

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

20.939,49

31-12-2020

J

Stichting Kibeo

Reguliere peutergroepen en VVE 2021

Onderwijs werk en inkomen

137.508,00

31-12-2020

J

Alzheimer Ned. Afd. G-O en Hoekse Waard

Ondersteuning aan mantelzorgers m.b.t. dementie

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

1.750,00

31-12-2020

J

Stichting Peutereiland

Peuteropvang 2021

Onderwijs werk en inkomen

527.908,00

31-12-2020

J

St. Schuldhulp Goeree-Overflakkee (schuldhulpmaatje)

Activiteiten t.b.v. schuldenondersteuning 2021

Onderwijs werk en inkomen

8.425,00

31-12-2020

J

Stichting Chris en voorkom

Weerbaarheidstrainingen 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

23.801,70

31-12-2020

J

Weerbaar zijn doe je zo

Weerbaarheidstrainingen 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

13.138,00

31-12-2020

J

Inloophuis de Boei

Ondersteuning mantelzorgers en mensen met de diagnose kanker

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

2.000,00

31-12-2020

J

Youz

Verslavingspreventie

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

17.720,00

31-12-2020

J

Antes

Bemoeizorg

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

40.000,00

31-12-2020

J

Kwadraad

Maatschappelijk werk 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

772.343,00

31-12-2020

J

SRGO

Exploitatie van 7 maatschappelijke accommodaties op Goeree-Overflakkee 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

2.331.039,00

31-12-2020

J

Het kinderpaleis

VVE 2021

Onderwijs werk en inkomen

 30.272,00

31-12-2020

J

Moedige Moeders

Verslavingspreventie

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

3.500,00

31-12-2020

J

Johan Cahuzak Theater

Verslavingspreventie Superfris 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

5.336,10

31-12-2020

J

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

WEB activiteiten

Onderwijs, werk en inkomen

35.134,60

1-2-2021

J

Stichting verenigingsgebouw Bommelstee

Prestatiesubsidie tarievenbeleid GO

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

94.217,77

31-12-2020

M

Het Trefpunt

Prestatiesubsidie tarievenbeleid GO

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

51.898,86

31-12-2020

M

Verenigingsgebouw Ons Huis Herkingen

Prestatiesubsidie tarievenbeleid GO

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

65.773,30

23-3-2021

M

Diverse Partijen (30)

Inzameling Oud Papier 2021

Leefomgeving

180.671,21

31 dec 2020

J

Paulina.nu

Activiteiten 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

100.000,00

31-12-2020

J

RTV Slogo

Haalbaarheidsonderzoek

Bedrijvigheid

30.000,00

14-2-2022

I

CJG Rijnmond

Rijksvaccinatie project

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

13.055,00

23-9-2021

J

Stichting Peutereiland

Overgangsregeling

Onderwijs werk en inkomen

75.509,00

1-4-2021

J

Stichting Ons Dorpshuis Nieuwe- Tonge

Prestatiesubsidie tarievenbeleid GO

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

81.056,50

31-12-2020

M

PROJECTSUBSIDIES MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Streekmuseum Goeree-Overflakkee

GO Garreltocht 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

500,00

24-6-2021

I

Stichting Wielerronde Dirksland

Wielerronde van Dirksland

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

1.500,00

24-6-2021

I

Youth for Crhist Goeree-Overflakkee

Mobiele ontmoetingsplek

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

7.900,00

5-7-2021

I

Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Wat een Werk op Goeree-Overflakkee

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

3.375,00

27-7-2021

I

PRESTATIESUBSIDIES MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Stichting Podium Goeree-Overflakkee

Muziek in de Voorstraat

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

700,00

16-5-2019

M

Stichting Podium Goeree-Overflakkee

Kunstroute "Kunstkijk"

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

7.500,00

23-5-2019

M

Stichting Havenconcert Goedereede

Havenconcert Goedereede

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

6.500,00

23-12-2019

M

Stichting GO Sport Events

Triathlonkalender

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

15.000,00

18-12-2020

J

Oogvereniging Nederland

Activiteiten oogcafé 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

1.445,38

18-1-2021

J

Stichting Events Ooltgensplaat

Culturele week 2019-2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

4.000,00

23-5-2019

M

KERNSUBSIDIES LEEFBAARHEIDSPLANNEN

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Stichting Dorpsraad Den Bommel

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

9.448,00

1-2-2021

J

Vereniging Dorpsraad Dirksland

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

12.445,00

1-2-2021

J

Stichting dorpsraad Achthuizen

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

7.156,00

15-2-2021

J

Buurtvereniging 't Hôôd

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

3.354,00

1-2-2021

J

Stichting Dorpsraad Herkingen

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

7.418,00

1-2-2021

J

Stichting Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

10.304,00

1-2-2021

J

Stichting Dorpsraad Stellendam

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

10.019,00

3-2-2021

J

Stichting Dorpsraad Ouddorp

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

12.782,00

1-2-2021

J

Stichting Stadsraad Goedereede

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

9.777,00

1-2-2021

J

Stichting Dorpsraad Oude-Tonge

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

11.572,00

1-2-2021

J

Vereniging Dorpsraad Melissant

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

8.478,00

1-2-2021

J

Stichting Stadsoverleg Stad aan t Haringvliet

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

7.544,00

1-3-2021

J

Vereniging Dorpsraad Ooltgensplaat

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

9.108,00

1-2-2021

J

Belangenvereniging Langstraat e.o.

Leefbaarheidsplan 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

3.190,00

1-2-2021

J

LEEFBAARHEIDSFONDS

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Stichting Hart van Goeree-Overflakkee

Koningsdag 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

5.150,00

1-3-2021

I

Stichting Hart van Goeree-Overflakkee

Dodenherdenking 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

160,00

1-3-2021

I

Stichting Hart van Goeree-Overflakkee

Activiteitenkalender 2021

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

7.145,00

25 okt 2021

I

KERNGEBONDEN PROJECTSUBSIDIES

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Stichting Dorpsraad Achthuizen

Verbetering toegangswegen Achthuizen

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

4.440,00

1-3-2021

I

Dorpsraad Ooltgensplaat

Jeugdfaculteit Ooltgensplaat voor jongeren van 6 tm 24 jaar

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

3.000,00

20-4-2021

I

Stichting Buutenplaets

De Buutenplaets is van ons

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

9.600,00

02 jul 2021

I

Stichting Erfgoed Herkingen

Herbouw weeghuisje

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

12.095,00

23 aug 2021

I

Stichting Watertoren

Verlichten watertoren (extra)

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

2.302,72

11 aug 2021

I

PROJECTSUBSIDIES OVERIG

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Anoniem (62)

Klimaatadaptieve maatregelen

Leefomgeving

23.879,00

31-3-2021

I

Greenpoint Power to H2 BV

Waterstofinfrastructuur op Goeree-Overflakkee Greenpoint

Recreatie en toerisme

1.700.000,00

12-3-2021

I

Bosseschool

Groenblauw schoolplein Bosseschool

Duurzame ontwikkeling

6.403,00

18-1-2021

I

Groen van Prinstererschool Middelharnis

Groenblauw schoolplein Groen van Prinstererschool Middelharnis

Duurzame ontwikkeling

12.500,00

18-1-2021

I

Stichting  Beroepscampus

Groendak beroepscampus Noord

Duurzame ontwikkeling

12.500,00

26-5-2021

I

Anoniem (19)

Klimaatadaptieve maatregelen

Leefomgeving

5.694,00

30-6-2021

I

Groen van Prinstererschool Middelharnis

Groenblauw schoolplein Groen van Prinstererschool Middelharnis

Duurzame ontwikkeling

12.500,00

25-10-2021

I

Stichting Goed voor Goed

Circulaire Bouwmarkt

Duurzame ontwikkeling

76.000,00

12-1-2022

I

Anoniem (6)

Klimaatadaptieve maatregelen

Leefomgeving

2.244,00

30-9-2021

I

Anoniem (9)

Klimaatadaptieve maatregelen

Leefomgeving

2.882,00

31 dec 2021

I

PROJECTSUBSIDIES CORONASTEUNFONDS ONDERNEMERS

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Diverse ondernemers (12)

Corona steunfonds ondernemers

Bedrijvigheid

169.929,91

31-3-2021

I

Diverse ondernemers (6)

Corona steunfonds ondernemers

Bedrijvigheid

96.052,01

30-6-2021

I

Diverse ondernemers (11)

Corona steunfonds ondernemers

Bedrijvigheid

125.651,38

30-9-2021

I

Diverse ondernemers (4)

Corona steunfonds ondernemers

Bedrijvigheid

53.402,13

31-12-2021

I

PROJECTSUBSIDIES CORONASTEUNFONDS AMATEURSPORTAANBIEDERS

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag
in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Schietvereniging Raak de Roos

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

250,00

3-2-2021

I

SNS (Sportclub Nieuwe Stad)

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

8.935,28

3-2-2021

I

V.V. De Jonge Spartaan

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

22.611,00

25-1-2021

I

Voetbalvereniging Den Bommel

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

 10.113,00

25-1-2021

I

NTVV

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

9.990,08

23-3-2021

I

Voetbalvereniging Stellendam

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

12.358,00

3-2-2021

I

Sportvereniging Don Bosco Grijsood Combinatie

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

13.937,00

25-1-2021

I

Stichting All 4 Sport

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

250,00

3-2-2021

I

Stichting Turn2Win

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

                             250,00

3-2-2021

I

Budokai Senshi

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

4.750,00

8-2-2021

I

Gymvereniging DOS

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

250,00

3-2-2021

I

ZC de Stelle

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

4.000,00

23-3-2021

I

The Islanders

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

4.500,00

23-3-2021

I

EFRC Eilanders

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

1.500,00

23-3-2021

I

Voetbalvereniging DVV'09

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

16.916,35

23-3-2021

I

R.K.V.V. Fios

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

9.877,37

23-3-2021

I

v.v. Melissant

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

10.625,67

23-3-2021

I

Oost Flakkeese Boys

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

9.821,96

15-2-2021

I

KV Good Luck

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

6.200,00

23-3-2021

I

MSV&AV Flakkee

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

14.172,53

15-2-2021

I

Voetbalvereniging W.F.B.

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

17.380,29

15-2-2021

I

Voetbalvereniging Herkingen '55

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

7.743,48

15-2-2021

I

HCGO

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

1.938,70

4-6-2020

I

Z.C. De Schotejil

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

250,00

23-3-2021

I

TV Menheerse

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

3.000,00

23-3-2021

I

TV Stellendam

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

5.000,00

23-3-2021

I

TC Melissant

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

500,00

23-3-2021

I

Turn2Move

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

5.000,00

23-3-2021

I

Schietvereniging Flakkee

Steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

44,60

4-6-2020

I

PROJECTSUBSIDIES CORONASTEUNFONDS OVERIG SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN EN AFGELASTE EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

GO sports Events

Steunfonds Corona overig sociaal cultureel

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

9.000,00

10-3-2021

I

Stichting ter Behartiging van de Belangen van Scouting Jan Joosten

Steunfonds Corona overig sociaal cultureel

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

1.409,79

10-3-2021

I

Stichting Omloop

Steunfonds Corona overig sociaal cultureel

Zorg, Welzijn en Sociale vitaliteit

6.459,00

24-3-2021

I

PROJECTSUBSIDIES CORANASTEUNFONDS CULTURELE SECTOR

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

9.065,00

15-2-2021

I

Popstichting Jailhouse

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

6.405,00

15-2-2021

I

Sempre Crescendo

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

5.050,51

9-3-2021

I

Fanfareorkest "De Hoop"

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

3.500,00

15-2-2021

I

Oratoriumkoor Arte Vocale

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

1.021,00

15-2-2021

I

Streekmuseum Goeree-Overflakkee

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

29.000,00

9-2-2021

I

Stichting RTM

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

29.500,00

9-2-2021

I

Stichting Menheerse Werf

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

18.000,00

9-2-2021

I

Het Diekhuus

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

10.000,00

9-2-2021

I

Ouddorps Raad- en Polderhuis

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

2.000,00

9-2-2021

I

De Houten Kaap

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

5.280,00

9-2-2021

I

Molenstichting Goeree-Overflakkee

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

2.000,00

9-2-2021

I

Historische Vereniging "De Motte"

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

720,00

9-2-2021

I

Stichting WO2GO

Steunfonds Coronamaatregelen Cultuur

Cultuur en Erfgoed

3.500,00

9-2-2021

I

PROJECTSUBSIDIES CORONASTEUNFONDS VERENINGSGEBOUWEN MET/ZONDER BINNENSPORTZAAL

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Vereniging Wijkgroep De Zwaluw

Coronamaatregelen behoud sociaal aanbod

Vastgoed

10.906,00

11-1-2021

I

t Centrum (exploitatie)

Coronamaatregelen behoud sociaal aanbod

Vastgoed

20.432,00

22-2-2021

I

Verenigingsgebouw "De Schakel"

Coronamaatregelen behoud sociaal aanbod

Vastgoed

6.023,00

15-2-2021

I

Stichting "Buurthuus Achthuizen"

Coronamaatregelen behoud sociaal aanbod

Vastgoed

18.772,00

15-2-2021

I

Stichting Ons Trefpunt

Coronamaatregelen behoud sociaal aanbod

Vastgoed

2.399,00

31-3-2021

I

Verenigingsgebouw Melishof

Coronamaatregelen behoud sociaal aanbod

Vastgoed

12.207,00

15-2-2021

I

INCIDENTELE PROJECTSUBSIDIES

Naam aanvrager

Subsidiedoel

Thema

Verleend bedrag in €

Datum beschikking

Incidenteel, per jaar of meerjarig

Stichting eilandmarketing

Activiteiten t.b.v. gebiedsmarketing GO

Recreatie en toerisme

300.000,00

29-4-2019

M

Stichting v/h RTM

Uitbreiding museumgebouw

Recreatie en toerisme

140.000,00

28-1-2021

I

Stichting Kibeo

Pilot Elk kind bereikt gemeente Goeree-Overflakkee

Zorg, welzijn en sociale vitaliteit

27.260,00

27-8-2021

I