In het openbaar subsidieregister zijn de subsidies te vinden die in het lopende jaar zijn verleend door de gemeente Goeree-Overflakkee. Na afloop van elk kwartaal wordt dit document bijgewerkt.

Er is over 2020 in totaal € 11.354.954,13 aan subsidie verleend.

De gemeente vindt het belangrijk om u hierover in alle openheid te informeren.

In het register vindt u:

  • op welke subsidie de aanvraag van toepassing is;
  • de naam van de subsidieaanvrager;
  • het doel van de subsidie;
  • het ‘thema’ waar de subsidie onder valt;
  • het verleende subsidiebedrag;
  • het totaalbedrag van de verleende subsidies;
  • de datum van verzending van de verleende beschikking; en
  • of de subsidie één keer (de I van Incidenteel), jaarlijks (de J) of voor meerdere jaren tegelijk (de M) is toegekend.

Het verleende subsidiebedrag kan afwijken van het daadwerkelijk uitbetaalde bedrag. De meeste aanvragers leggen pas later verantwoording af over de besteding van het geld. Op basis daarvan wordt het daadwerkelijke bedrag bepaald. 

Vanwege de corona uitbraak konden een aantal partijen hun activiteiten niet uitvoeren zoals overeengekomen in de verleningsbeschikking. Wij zijn met iedere partij afzonderlijk in overleg naar een passende oplossing.

Let op! Er kunnen geen rechten aan dit subsidieregister worden ontleend. Ook kan de gemeente niet garanderen dat dit register 100% compleet is.

Subsidieregister 2020 downloaden(externe link)