Gaat u iets in uw omgeving aanpassen? Bijvoorbeeld bouwen of slopen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via Omgevingsloket online(externe link).

Omschrijving

De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. U kunt een omgevingsvergunning nodig hebben voor verschillende activiteiten. Onder andere voor:

 • bouwen
 • slopen
 • bomen kappen
 • een inrit of uitrit aanleggen
 • een monument herstellen, verbouwen of slopen
 • reclame aanbrengen
 • brandveilig gebruik gebouwen

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De gewone procedure geldt voor een gewone omgevingsvergunning. Heeft uw vergunningaanvraag een groot risico voor de omgeving? Of voert de gemeente een natuurtoets uit? Dan geldt de uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu.

Kosten

Een aanvraag van een omgevingsvergunning kost geld. Hoeveel u betaalt ligt aan de hoogte van de bouwkosten.

 • Zijn de bouwkosten lager dan € 1.000.000,00? Dan kost de aanvraag voor de omgevingsvergunning 2,60 % van de bouwkosten. Hier zit een minimum van € 153,00 aan. Dat betekent dat u altijd minimaal € 153,00 betaalt. 
 • Als de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 10.000.000,00 zijn, betaalt u sowieso € 26.000,00. Is het bedrag hoger dan € 1.000.000,00? Dan komt er 2,20 % van het bedrag boven de € 1.000.000,00 bij. Zijn de bouwkosten bijvoorbeeld € 2.000.000,00? Dan betaalt u € 26.000,00 plus 2,20 % van € 1.000.000,00. 
 • Als de bouwkosten € 10.000.000,00 of meer zijn, betaalt u sowieso € 224.000,00. Is het bedrag hoger dan € 10.000.000,00? Dan komt er 1,20 % van het bedrag boven de € 10.000.000,00 bij. Zijn de bouwkosten bijvoorbeeld € 15.000.000,00? Dan betaalt u € 224.000,00 plus 1,20 % van € 5.000.000,00. De hoogte van de kosten heeft een maximum van € 410.000,00. Het bedrag zal dus niet hoger zijn dan dat, ook als u volgens de berekening wel meer zou moeten betalen. 

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online(externe link).
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bezwaar en beroep

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.