In een vooroverleg verzoekt u de gemeente schriftelijk hoe groot de kans is dat u een omgevingsvergunning krijgt. U vraag het vooroverleg aan bij de gemeente via het aanvraagformulier "vooroverleg omgevingsvergunning". 

Omschrijving

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Daarom is het een goed idee om eerst uw plannen aan de gemeente voor te leggen. Zeker als uw aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld omdat u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft. U kunt dan een vooroverleg bij de gemeente indienen. Dit formulier is te downloaden van onze site onder de zoekterm "vooroverleg omgevingsvergunning".  

Een vooroverleg is niet verplicht. Het is in feite een schriftelijke beoordeling van een plan. De gemeente laat in het vooroverleg schriftelijk weten hoe groot de kans is dat u de vergunning krijgt. Let op: aan het beoordelen van een vooroverleg zijn kosten verbonden. 

Aanpak

Vraag online een vooroverleg aan via de hieronder opgenomen formulieren.

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Wabo van de gemeente via telefoonnummer 14 0187 of dien een terugbelverzoek in via het hieronder opgenomen contactformulier.

Terugbelverzoek indienen

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.