Fixi-App
Logo Fixa

Een melding doen kan via de Fixi-app. Inwoners kunnen de Fixi-app gratis downloaden in de App Store en Google Play Store. Of via de Fixi website.
Lukt het niet om een melding te maken? Een melding telefonisch doorgeven blijft ook mogelijk via telefoonnummer 14 0187, optie 3.

Wil je meer informatie over fixi? Kijk dan op www.goeree-overflakkee.nl/fixi!

Let op! Is er sprake van een gevaarlijke situatie (denk bijvoorbeeld aan een gat in de weg of een ontbrekend putdeksel)? Die lossen we met spoed op. Neem dan altijd telefonisch contact met ons op. Tijdens kantoortijden via 14 0187. Buiten kantoortijden belt u het calamiteitennummer buitendienst: 0187 - 475 335.

Wilt u een melding doen over verkeer? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen, misschien staat uw antwoord daar al tussen.

Veelgestelde vragen Verkeer

De gemeente krijgt veel meldingen en vragen van bewoners over verkeersveiligheid en parkeren. Hieronder vindt u een lijst met de meest gestelde vragen. Mogelijk staat uw vraag er ook tussen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Doet u dan vooral een melding via Fixi.

Parkeren

Kan de gemeente extra parkeervakken aanleggen?

Regelmatig krijgt de gemeente de vraag of er extra parkeervakken kunnen worden aangelegd in een buurt of straat. Door het gebrek aan ruimte is dit niet altijd mogelijk. Verder wil de gemeente zo veel mogelijk groen in de buurt houden. Veel wijken zijn in het verleden aangelegd met de inzichten van toen. Nu is het autobezit toegenomen. Daardoor kan een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan. Bij herinrichting van wijken of straten kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor het parkeren. Daarbij kijkt de gemeente naar de huidige vraag.

Kan ik een parkeerverbod voor mijn uitrit aanvragen?

Nee, er geldt namelijk al een parkeerverbod. Parkeren voor een in- of uitrit is niet toegestaan. Als iemand voor een inrit of een uitrit parkeert kunnen weggebruikers de inrit of uitrit niet in- of uitrijden. Zo veroorzaakt deze persoon dus hinder. De politie en onze boa’s treden hiertegen op. De gemeente plaatst om deze reden geen borden, strepen, paaltjes of witte kruizen bij in-/uitritten.

Wat is het verschil tussen 'laden en lossen' en parkeren?

Onder laden en lossen verstaat de gemeente het stilstaan van het voertuig. Ook moet er actief sprake zijn van laden en lossen. Is er 8 minuten geen activiteit? Dan kan de boa handhaven. Na 8 minuten geen activiteit geldt het stilstaan als parkeren.

Kan ik een parkeerverbod of stopverbod aanvragen?

Dit bekijkt de gemeente per locatie. Is de straat, met geparkeerde auto’s aan de band van de weg geen 3,5 meter breed?  Dan kan de gemeente kijken naar de noodzaak van een parkeerverbod. Is de straat zo smal dat er ook bij stilstand van een voertuig geen ander voertuig kan passeren? Dan kan de gemeente kijken naar het realiseren van een stopverbod.

Kunnen er bij mij in de straat gele strepen, witte kruizen of paaltjes worden aangebracht?

De gemeente brengt geen gele strepen meer aan om een parkeerverbod aan te geven. Als vervanging nodig is, vervangt de gemeente deze strepen door borden. Gaat het om kleine stukken of zijn borden niet gewenst of mogelijk? Dan legt de gemeente nog wel gele strepen aan. 
De gemeente brengt alleen bij uitzondering witte kruizen aan om een parkeerverbod te verduidelijken. De gemeente is paaltjes zo veel mogelijk aan het weghalen om vervuiling van het straatbeeld te voorkomen. 
De gemeente plaatst dus alleen in uitzonderlijke gevallen paaltjes, als het nodig is voor de veiligheid. Dit bekijkt de gemeente per locatie.

Mag ik mijn caravan/camper parkeren in de openbare ruimte?

Een caravan mag maximaal 3 dagen op de openbare weg geparkeerd worden. Dit geeft de gebruikers de tijd om in- of uit te pakken voor of na de vakantie. In uitzonderlijke gevallen is langer parkeren een optie. Hiervoor vraagt de eigenaar van de caravan/camper een ontheffing aan bij de gemeente. Dit geldt ook voor:

  • Een kampeerwagen
  • Een camper
  • Een magazijnwagen
  • Een aanhangwagen
  • Een keetwagen

U kunt de ontheffing aanvragen door het formulier ‘Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de openbare weg aanvragen’ in te vullen.

Verkeersveiligheid

Kunnen er snelheidsremmende maatregelen in mijn straat komen?

Hard rijden komt overal voor. De gemeente kan daar niet altijd iets aan doen. De gemeente kan een weg nooit zo inrichten dat hard rijden onmogelijk is. Dat is altijd afhankelijk van het gedrag van de weggebruikers. 
De gemeente kan pas maatregelen treffen als er structureel te hard wordt gereden. De gemeente kan dit monitoren met een online tool die continu de snelheden meet. Als de gereden snelheid meer dan 7 km/h te snel is, kan de gemeente kijken naar passende  
snelheidsremmende maatregelen. Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat dit niet altijd het probleem oplost. Een drempel kan op veel plaatsen voor trillingen zorgen. En dat kan voor meer overlast zorgen dan te hoge snelheden. En versmallingen halen alleen de snelheid eruit als er sprake is van voldoende tegenliggend verkeer.

Kan er gehandhaafd worden op snelheid?

Handhaving op snelheid is een bevoegdheid die alleen bij de politie ligt. De gemeente is verantwoordelijk voor het inrichten van een weg aan de hand van de geldende maximumsnelheid. U kunt rechtstreeks de politie benaderen voor handhaving, op het algemene nummer 0900-8844.

Kan er een elektronische snelheidsdisplay/smiley in mijn straat komen?

Ja, u kunt dit aanvragen. Deze displays zijn echter alleen om weggebruikers bewust te maken van de snelheid die ze rijden. Er worden geen gegevens opgeslagen. De gemeente kan de gereden snelheden monitoren met een online tool die continu de snelheden meet. Heeft u het idee dat er in uw straat te hard gereden wordt? Doe een melding via Fixi en de gemeente kan dan de gereden snelheden in uw straat monitoren.

Kan de gemeente een verkeersspiegel plaatsen?

De gemeente plaatst geen verkeersspiegels. Deze spiegels kunnen, doordat ze bijvoorbeeld door wind of andere factoren verdraaien een vertekend beeld weergeven. Er ontstaat schijnveiligheid, als mensen vervolgens blind vertrouwen op de verkeersspiegel. Uit ervaring blijkt dat dit juist voor meer onveilige situaties zorgt.

Kan er een extra verkeersbord geplaatst worden?

Te veel verkeersborden en markeringen leiden ertoe dat de situatie onduidelijk wordt. Daardoor neemt de invloed van deze verkeerstekens op het gedrag van de weggebruikers af. Als er minder tekens en borden langs de weg staan ziet de weggebruiker de overgebleven borden beter. De gemeente wil daarom dat de juiste verkeersborden/markeringen op de juiste plek staan, zonder overbodige verwijzingen.

Verkeerstekens zijn een middel en geen doel op zich. De gemeente probeert daarom juist het aantal verkeersborden/markeringen terug te dringen, zolang hierdoor geen wettelijk onjuiste verkeerssituatie ontstaat.

Kan de gemeente een zebrapad aanleggen?

De gemeente kan alleen een zebrapad (voetgangersoversteekplaats) realiseren op plaatsen met voldoende oversteekbewegingen. Dit houdt rond de 100 overstekers per etmaal.
Zijn er minder oversteekbewegingen? Dan is de ervaring dat weggebruikers er vanuit gaan  ‘dat er toch niemand gaat oversteken’. Dan rijden weggebruikers zonder goed te kijken verder. Hierdoor wordt de kans op een aanrijding juist groter als er wel ineens iemand oversteekt.

Welke verkeersregels gelden er in een 30 km/uur zone?

Binnen een 30 km/uur zone geldt uiteraard de maximumsnelheid van 30 km/uur. De kruispunten zijn meestal gelijkwaardig. Dat betekent dat bestuurders van rechts voorrang hebben. Fiets- en autoverkeer maken meestal gebruik van dezelfde rijbaan.

Er zijn wel uitzonderingssituaties waarbij op sommige kruispunten de voorrang wel geregeld is of waar er een apart fietspad is aangelegd. Dit ziet u dan door verkeersborden of markeringen op de weg.

Welke regels gelden er in (woon)erven?

In woonerven mogen voetgangers de weg over de volle breedte gebruiken. De maximumsnelheid bedraagt voor alle bestuurders ‘stapvoets’. Dat is maximaal 15 km/uur.
Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven parkeervakken. Dit is aangegeven met een P-tegel/markering of met een P-bord.

Woonerven zijn alleen mogelijk in woongebieden  met als enige functie ‘wonen’. Een woonerf is dus niet mogelijk in bijvoorbeeld een winkelgebied.

Laadpalen

Hoe kan ik een laadpaal aanvragen?

Heeft u een elektrische auto en geen mogelijkheid om op uw eigen terrein te laden? Dan kunt u in aanmerking komen voor een openbare laadpaal binnen hemelsbreed 250 meter afstand van uw woning. Die laadpaal kost u niets. U betaalt vanzelfsprekend wel voor het opladen van uw elektrische auto. Deze laadpaal, ook al is die door u aangevraagd, is openbaar en dus voor iedereen te gebruiken. Het aanvragen van een laadpaal kan via www.parkncharge.nl of www.agrisnellaad.nl/laadpaal-aanvragen.  

Wat zijn de regels voor parkeren bij een elektrische laadpaal?

De gereserveerde oplaadplekken mogen alleen gebruikt worden door elektrische auto’s om deze op te laden. Is het voertuig volgeladen? Dan moet deze plaatsmaken voor een ander voertuig wat moet opladen.

Wat moet ik doen bij een storing op een openbare laadpaal?

Geeft de laadpaal een storing? Neem dan contact op met de desbetreffende laadpalenleverancier. U vindt de contactgegevens op de laadpaal evenals het storingsnummer. Geeft u een storing aan hen door? Vermeld dan ook het paalnummer. Dit nummer staat  op de paal. 
In veel gevallen verhelpt de monteur de storing op afstand. Lukt dat niet? Dan komt de monteur zo snel mogelijk naar de locatie.