Ongedierte zorgt soms voor overlast. Schakel een particulier ongediertebestrijdingsbedrijf in voor het bestrijden van ongedierte. Of vraag de gemeente om advies. Hieronder leest u wat u hieraan kunt doen. 

Omschrijving

Bruine ratten

Bruine ratten voelen zich thuis in kelders, schuren, stallen, vuilnisbelten en opslagplaatsen. Ze brengen ziekten over op de mens en vormen een gevaar voor de volksgezondheid. 

Particuliere binnenruimte en buitenruimte

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen bruine ratten melden bij de gemeente, telefoon: 14 0187 of via het  Meldingensysteem Fixi. De gemeente schakelt (indien nodig) een ongediertebestrijder in. 

Bedrijven

Bedrijven zijn verplicht een gespecialiseerd plaagdierenbedrijf in te schakelen voor de bestrijding. Dit geldt voor binnenruimtes en buitenruimtes.

Openbare ruimte

In de openbare ruimte zorgt de gemeente voor bestrijding van de ratten.

Voorkom overlast

Het voorkomen van rattenoverlast is beter dan bestrijden. De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van rattenoverlast en zijn noodzakelijk voor een succesvol verloop van rattenbestrijding:

 • Voorkom dat ratten voedsel en onderdak kunnen vinden;
 • Voorkom onhygiënische omstandigheden op terreinen en in gebouwen;
 • Maak naden, kieren en scheuren in gebouwen dicht;
 • Voer geen eenden of andere dieren, want dit trekt ook ratten aan;
 • Zorg dat voerbakken van kippen, honden, konijnen, duiven etc. ‘s avonds leeg zijn;
 • Strooi bij het voeren van vogels in de winter geen voer op de grond, maar hang het voer op en geef niet te veel;
 • Klop een tafellaken met voedselresten niet uit in de tuin;
 • Ruim afgevallen vruchten van fruit- en notenbomen zo snel mogelijk op;
 • Zorg dat diervoer en etenswaren in een afgesloten verpakking (een ton met deksel of andere afsluitbare opslag) worden bewaard;
 • Zorg dat afval in een afgesloten bak of container wordt opgeslagen;
 • Ruim regelmatig de schuur op, want ratten kunnen schuilen in langdurig opgeslagen materialen;
 • Snoei regelmatig in de tuin, want ratten verplaatsen zich razendsnel en ongezien door niet bijgehouden coniferenhagen en klimop.

Muskusratten

De afdeling Muskusrattenbeheer van het waterschap Rivierenland bestrijdt muskusratten op Goeree-Overflakkee. U kunt muskusratten melden via telefoonnummer (0344) 64 94 51 of via e-mail: secretariaat-mrb@wsrl.nl.

Bladluizen, muizen en wespennesten en dergelijke

Eigen terrein

Bladluizen, muizen en wespennesten op uw eigen terrein kunt u het best laten bestrijden door een deskundig bedrijf.

Openbaar terrein

Bladluizen, muizen en wespennesten op openbaar terrein kunt u online melden bij de gemeente via het meldingensysteem Fixi.

Eikenprocessierups

Openbaar terrein

Eikenprocessierupsen op openbaar terrein kunt u online melden bij de gemeente via het meldingensysteem Fixi. Wij zorgen ervoor dat daar waar het gevaar oplevert deze weggenomen kan worden en hierdoor de overlast wordt beperkt. 

Eigen terrein

Heeft u de eikenprocessierups aangetroffen in uw eigen tuin? Ga dan niet zelf aan de slag, maar neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf om de rups effectief te verwijderen, denk hierbij aan bijvoorbeeld hoveniers of een professioneel bedrijf. 

Bijen (is geen ongedierte)

Altijd melden bij een imkersvereniging, bijvoorbeeld Imkers van Goeree-Overflakkee (https://imkersvango.nl/)