Heeft u op straat een voorwerp gevonden of verloren? Dan kunt u dit online melden bij de gemeente.

Omschrijving

Heeft u iets gevonden of verloren? Kijk dan op verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u gevonden voorwerpen registreren en verloren voorwerpen terugvinden. Maar dit geldt niet voor alle voorwerpen.

Uitzonderingen zijn:

 • Rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten: lever deze in bij de ontvangstbalie in het gemeentehuis. Reisdocumenten mogen in verband met mogelijke fraude niet meer teruggegeven worden aan de houder. De gemeente probeert de eigenaar van het gevonden rijbewijs te achterhalen, en na controle te retourneren aan de houder. Buitenlandse documenten worden zo mogelijk naar consulaten of ambassades gestuurd.
 • Pasjes: stuur deze op naar de betreffende instantie. Vaak staat het adres op het pasje.
 • Fietsen. Gevonden fietsen in de gemeente Goeree-Overflakkee worden naar kringloopwinkel Goed voor Goed in Stellendam en Goed voor Goed Oude-Tonge gebracht. Inwoners kunnen tijdens openingstijden binnenlopen om te kijken of hun fiets is gevonden. 
 • Huisdieren, deze kunt u melden via www.amivedi.nl.
 • Wapens en explosieven: neem direct contact op met de politie.
 • Gevonden voorwerpen in het openbaar vervoer: neem contact op met de vervoerder.
 • Iets verloren in het openbaar vervoer? Neem contact op met de vervoerder.
 • Bestolen? Doe aangifte bij de politie op het politiebureau, via www.politie.nl of maak een afspraak via het algemene nummer: 0900-8844.

Afspraak maken

Aanpak

U heeft iets gevonden

 • Registreer het voorwerp op www.verlorenofgevonden.nl.
 • Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert.
 • Bewaar het gevonden voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
 • Als de eigenaar het voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl dan krijgt hij via die website de contactgegevens die u op de website heeft achtergelaten en neemt hij contact met u (of de gemeente) op.
 • Neemt de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het, na de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar, uw eigendom. 
 • Wilt u het voorwerp niet thuis bewaren? Lever het dan in aan de balie van het gemeentehuis. Het voorwerp wordt dan door de gemeente bewaard.

U bent iets verloren

 • Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent.
 • Als u uw verloren voorwerp vindt op www.verlorenofgevonden.nl, kunt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder krijgen. Of de gemeente laat u weten dat het voorwerp in het depot van de gemeente ligt.
 • Zorg dat u aannemelijk kunt maken dat u de eigenaar bent. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld de volgende informatie:
  1. specifieke kenmerken van het voorwerp
  2. plaats en tijdstip van het verlies
  3. een document of voorwerp dat bij uw verloren voorwerp past, zoals het (reserve-)fietssleuteltje van uw fiets, een aankoopbewijs, een registratienummer enzovoort.
 • Neem het bewijs dat u de eigenaar bent en uw geldige legitimatiebewijs mee als u uw voorwerp gaat ophalen. Dit kan bij de vinder zijn of bij de gemeente.

Tip

Wij adviseren op Social Media zoals bijvoorbeeld Facebook te checken bij de plaatselijke of eilandelijke groepen. Vaak worden daar ook verloren of gevonden voorwerpen op gezet. (Bijvoorbeeld verloren of gevonden op Goeree-Overflakkee) 

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.