Melding openbare ruimte

Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Omschrijving

U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over (binnen de bebouwde kom) via het meldingensysteem Fixi:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair, zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden
 • openbaar groen

Melding defecte openbare straatverlichting

Niet (goed) werkende straatverlichting kunt u zonder tussenkomst van de gemeente direct melden bij de leverancier.

Als er meerdere lichtmasten naast elkaar niet branden, kunt u één van de lantaarnpalen selecteren en daarna kiezen voor ‘hele straat/wijk brandt niet’ in het veld ‘storing’. U hoeft dan niet iedere lantaarnpaal afzonderlijk te melden.

Defecte openbare verlichting melden via het meldingensysteem Fixi.

Meldingen voor het Waterschap Hollandse Delta

Wilt u een melding maken over wegen, watergangen, bomen of afval buiten de bebouwde kom, neem dan contact op het het Waterschap.

Klacht of melding buiten de bebouwde kom melden via het meldingensysteem Fixi.

Meldingen voor Provincie Zuid-Holland

Meldingen die betrekking hebben op en rondom de provinciale wegen N215 en N498 kunnen worden gedaan bij de Provincie Zuid-Holland.

Melding provinciale wegen N215 en N498

Meldingen Natuurmonumenten

Schade in natuurgebieden (duinen, bossen, wandelpaden en (bijvoorbeeld) de natuurbegraafplaats te Ouddorp) moeten worden gemeld bij Natuurmonumenten.

Melding natuurgebied

Aanpak

Geef uw melding online door via het meldingensysteem Fixi.

Wilt u bijlagen meesturen? Zorg dat u die dan bij de hand hebt voordat u de melding gaat invullen in Fixi.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.