Een melding over de openbare ruimte geeft u door aan de gemeente.

Omschrijving

U kunt bij de gemeente een melding of klacht indienen over (binnen de bebouwde kom):

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, speelplaatsen, viaducten en rotondes
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens
 • straatmeubilair, zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • vervuilde openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden
 • openbaar groen

Melding defecte openbare straatverlichting

Niet (goed) werkende straatverlichting kunt u zonder tussenkomst van de gemeente direct melden bij de leverancier.

Als er meerdere lichtmasten naast elkaar niet branden, kunt u één van de lantaarnpalen selecteren en daarna kiezen voor ‘hele straat brandt niet’ in het veld ‘storing’. U hoeft dan niet iedere lantaarnpaal afzonderlijk te melden.

Melding openbare verlichting(externe link)

Meldingen voor het Waterschap Hollandse Delta

Wilt u een melding maken over wegen, watergangen, bomen of afval buiten de bebouwde kom, neem dan contact op het het Waterschap.

Melding openbare ruimte buiten bebouwde kom(externe link)

Meldingen voor Provincie Zuid-Holland

Meldingen die betrekking hebben op en rondom de provinciale wegen N215 en N498 kunnen worden gedaan bij de Provincie Zuid-Holland.

Melding provinciale wegen N215 en N498(externe link)

Meldingen Natuurmonumenten

Schade in natuurgebieden (duinen, bossen, wandelpaden en (bijvoorbeeld) de natuurbegraafplaats te Ouddorp) moeten worden gemeld bij Natuurmonumenten.

Melding natuurgebied(externe link)

Aanpak

Geef uw melding online door via het formulier Melding openbare ruimte.

Wilt u bijlagen meesturen? Zorg dat u die dan bij de hand hebt voordat u het formulier gaat invullen.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.