Mantelzorgers zorgen voor een (chronisch) zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Omdat mantelzorgers de zorg voor een familielid een vanzelfsprekende zaak vinden, zijn zij zich er niet altijd van bewust dat ze tot de grote groep informele zorgverleners behoren.

Omschrijving

Mantelzorgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen in bepaalde gevallen ondersteuning van de gemeente krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, behoren tot de mogelijkheden. Ook dit is allemaal maatwerk.

Vrijwilliger

De vrijwilliger kiest er bewust en vrijwillig voor om te zorgen voor hulpbehoevende mensen. Vaak verrichten ze het vrijwilligerswerk in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis of bij een stichting zoals De Zonnebloem.

Op de website GO voor elkaar(externe link) worden mensen met een hulpvraag, vrijwilligers en professionals op Goeree-Overflakkee samengebracht. Hier vindt u alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk op het eiland. Daarnaast vindt u hier interessante informatie voor vrijwilligers. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag en aanbod samen. Zo draagt GOvoorelkaar haar steentje bij aan een betrokken samenleving. GOvoorelkaar is de eilandelijke website voor iedereen die zijn talent wil inzetten om een ander te helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken!

Daarnaast is er Stichting ZIJN(externe link). Die werkt op 3 manieren met vrijwilligers:

  • Binnen deze stichting werken ze veel met vrijwilligers. Wij zijn erg blij met deze vrijwilligers, zonder hen zou de stichting niet kunnen bestaan.
  • Er is een nauwe samenwerking met de website GOvoorelkaar, een website wat vraag en aanbod van vrijwilligers automatisch matcht.
  • 't Punt, is een vrijwilligerssteunpunt met een vrijwilligersconsulent met een persoonlijke benadering. Dit is een aanvulling op de website GOvoorelkaar.