Samenvatting

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om de zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

De gemeente vindt het belangrijk mantelzorgers bij hun zware taak te ondersteunen. In samenwerking met Stichting Zijn worden verschillende vormen van mantelzorgondersteuning aangeboden. Zo kunt u bij de stichting terecht voor meer informatie, een lotgenoten contactmiddag, recreatieve en ontspannende activiteiten. Maar ook het organiseren van respijtzorg en het begeleiden bij administratieve zaken behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zijngo.nl.

Zie ook: Mantelzorgcompliment aanvragen

Voorwaarden

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Wat moet ik doen?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

Extra informatie

Zie ook: Mantelzorgcompliment aanvragen

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.