Mantelzorgcompliment: we waarderen wat u doet 

Zorgt u meer dan acht uur per week voor een naaste die langdurig ziek is? Of een beperking, of psychische ziekte heeft? Dan bent u mantelzorger. Ook als dit vanzelfsprekend voelt. Bijvoorbeeld omdat u voor uw kind met een beperking zorgt. Of omdat u voor uw ouders zorgt. U krijgt er niet voor betaald. Maar uw vrijwillige werk is wel belangrijk en wordt gewaardeerd. Als dank voor uw inzet is er het mantelzorgcompliment. 

Let op

Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden van 15 september tot en met 31 oktober 2023. 

Omschrijving

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment 2023 is een cadeau voor de mantelzorger van € 200,00. We storten dit geld rechtstreeks op de rekening van de mantelzorger. De mantelzorger kan dan zelf bepalen wat hij of zij ermee doet. De gemeente hoopt dat ontvangers het geld zo veel mogelijk lokaal besteden.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen die extra zorg, hulp of ondersteuning biedt aan een inwoner van Goeree-Overflakkee.

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

De inwoner van Goeree-Overflakkee die mantelzorg krijgt vraagt het mantelzorgcompliment aan. Dat kan jaarlijks. Vraag het mantelzorgcompliment 2023 aan in de periode van 15 september 2023 tot en met 31 oktober 2023.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als u de aanvraag heeft ingevuld én verstuurd, krijgt u een bevestigingsmail dat de aanvraag bij de gemeente is aangekomen. Kijk ook in de spam-box van uw e-mail. Bewaar deze e-mail, het is het bewijs van uw aanvraag. Heeft u geen e-mail gehad?  Bel het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

Medewerkers van de gemeente kijken daarna of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens krijgt de zorgvrager in de week van 6 november een brief. In die brief staat of het mantelzorgcompliment wordt toegekend of niet. Bij deze brief zit een envelop met daarin een brief voor de mantelzorger. Deze overhandigt de zorgvrager zelf aan de mantelzorger. In deze brief staat dat de mantelzorger het geld op de bankrekening krijgt gestort.

Voorwaarden

Voorwaarden

De aanvraag moet worden ingediend uit naam van de zorgvrager (degene die de zorg krijgt). Hier mag natuurlijk iemand anders bij helpen als dat nodig is.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan:

De zorgvrager (degene die zorg krijgt):

  1. woont op Goeree-Overflakkee;
  2. mag per huishouden maximaal één mantelzorgcompliment aanvragen. Ook als er meerdere zorgvragers in het huishouden zijn (bijvoorbeeld: er wonen twee zorgvragers in één huishouden, dan mag maar één van de twee zorgvrager een mantelzorgcompliment aanvragen).

De mantelzorger (degene die zorg geeft):

  1. staat ingeschreven als mantelzorger bij Stichting ZIJN (informatie hieronder);
  2. zorgt minimaal 8 uur per week voor de zorgvrager;
  3. zorgt langer dan 3 maanden voor de zorgvrager;
  4. krijgt niet betaald om voor de zorgvrager te zorgen, ook niet uit een Pgb;
  5. doet meer dan de gebruikelijke zorg*;
  6. kan per jaar maximaal één mantelzorgcompliment ontvangen.

* Met gebruikelijke zorg bedoelen we de zorg die de zorgvrager niet via de Wmo kan krijgen. Het is de dagelijkse en vanzelfsprekende zorg die partners, ouders en inwonende kinderen aan elkaar geven, omdat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Inschrijven als mantelzorger bij Stichting ZIJN

Als de mantelzorger nog niet is ingeschreven bij Stichting ZIJN, moet dit nog worden gedaan vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan op onderstaande manieren:

Contact opnemen

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Neem contact op met het Sociaalcontactpunt van gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan via telefoonnummer 14 0187, optie 1. Of door een e-mail te sturen naar sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.

Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2023

Klik op: aanvraag mantelzorgcompliment