Mantelzorgcompliment: we waarderen wat u doet 

Zorgt u meer dan acht uur per week voor een naaste die langdurig ziek is? Of een beperking, of psychische ziekte heeft? Dan bent u mantelzorger. Ook als dit vanzelfsprekend voelt. Bijvoorbeeld omdat u voor uw kind met een beperking zorgt. Of omdat u voor uw ouders zorgt. U krijgt er niet voor betaald. Maar uw vrijwillige werk is wel belangrijk en wordt gewaardeerd. Als dank voor uw inzet is er het mantelzorgcompliment. 

Let op

Het mantelzorgcompliment 2022 kan niet meer worden aangevraagd.

Omschrijving

Wie vraagt het mantelzorgcompliment aan?

De inwoner van Goeree-Overflakkee die mantelzorg krijgt vraagt het mantelzorgcompliment aan. Dat kan jaarlijks. Vraag het mantelzorgcompliment 2022 online aan in de periode van 15 september 2022 tot en met 31 oktober 2022.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment is voor iedereen die extra zorg, hulp of ondersteuning biedt aan een inwoner van Goeree-Overflakkee.

Wat is het mantelzorgcompliment?

Het mantelzorgcompliment 2022 is een Primera Keuze Cadeaukaart met een waarde van € 200,00. Hiermee kan de mantelzorger zelf uit meer dan honderd cadeaukaarten bij Primera kiezen. De gemeente hoopt dat ontvangers de kaart zo veel mogelijk lokaal besteden. 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Als u de aanvraag heeft ingevuld én verstuurd, krijgt u een bevestigingsmail dat de aanvraag bij de gemeente is aangekomen. Kijk ook in de spam-box van uw e-mail. Bewaar deze e-mail, het is het bewijs van uw aanvraag. Heeft u geen e-mail gehad?  Bel het Sociaalcontactpunt via telefoonnummer 14 0187, optie 1.

Medewerkers van de gemeente kijken daarna of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens krijgt de mantelzorger rond 12 november een brief. In die brief staat of het mantelzorgcompliment aan hen wordt toegekend of niet. De mantelzorger kan de Primera Keuzekaart op het gemeentehuis ophalen van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november. Dat kan zonder afspraak. 

Voorwaarden

 • De aanvraag moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager. Natuurlijk mag de mantelzorger (of iemand anders) hierbij wel bij helpen als dat nodig is. Let op: u kunt het mantelzorgcompliment 2022 aanvragen  in de periode van 15 september 2022 tot en met 31 oktober 2022. Aanvragen die daarna worden ingediend, nemen we niet in behandeling;
 • De mantelzorger staat ingeschreven bij het steunpunt Mantelzorg van Stichting ZIJN.
  Is dat niet zo? Regel dat vóór het invullen van de aanvraag voor een mantelzorgcompliment. Dat kan op vier manieren:
 • De mantelzorger geeft in 2022 al minimaal drie maanden meer dan acht uur per week meer dan gebruikelijke zorg aan de zorgvrager:
  • de zorg is geen gebruikelijke zorg. Wat ziet de gemeente als gebruikelijke zorg? Zorg waarop geen aanspraak bestaat vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen aan elkaar geven;
  • de zorg is onbetaald. Mensen die voor de zorgverlening betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) komen niet in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.
 • Een zorgvragend huishouden kan per jaar maximaal één mantelzorgcompliment weggeven. Zijn er meer mantelzorgers? Dan kan ieder jaar voor een ander het mantelzorgcompliment aangevraagd worden;
 • Een mantelzorger kan maximaal één mantelzorgcompliment per jaar ontvangen;
 • De aanvrager van het mantelzorgcompliment, de persoon die zorg ontvangt, is een inwoner van Goeree-Overflakkee. De mantelzorger kan wel buiten de gemeente wonen. 

Contact opnemen

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Neem contact op met het Sociaalcontactpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat kan via telefoonnummer 14 0187, optie 1. Of door een e-mail te sturen naar sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl.