Het Rijk en de gemeente gaan ervan uit dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leven en welzijn, en dat mensen zoveel mogelijk voor elkaar zorgen. Als u hulp nodig hebt om mee te kunnen doen aan de samenleving, is die hulp vaak wel in de buurt te vinden bij familie, vrienden of buren. Dat noemen we mantelzorg, vrijwilligerswerk of informele zorg. Dat is zorg die onbetaald is en niet vanuit een beroep wordt gegeven aan mensen die bijvoorbeeld (langdurig) ziek zijn of een handicap hebben.