Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

Kosten

Als u een grafsteen of een ander soort grafbedekking op een graf wilt plaatsen is daarvoor vergunning van de gemeente nodig. Daaraan zijn kosten verbonden:

 • vergunning plaatsen of vernieuwen gedenkteken € 250,00;
 • vergunning aanbrengen beplanting als er geen gedenkteken is of wordt geplaatst € 80,00;
 • vergunning aanbrengen beplanting als er wel een gedenkteken is of wordt geplaatst € 70,00;
 • vergunning wijziging of uitbreiding grafbedekking  € 27,50.

Deze tarieven gelden voor 2022.

Voorwaarden

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

 • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
 • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
 • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

Aanpak

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning om een aandenken te plaatsen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente
 • U geeft de volgende informatie door:
  • uw naam en adres
  • het grafnummer
  • hoe het gedenkteken eruit ziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.