Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Op Goeree-Overflakkee bestaat het college uit de burgemeester en vier wethouders. Iedere bestuurder heeft een portefeuille met onderwerpen waar hij/zij bestuurlijk verantwoordelijk voor is.

Vergoedingen 2022

De leden van het college maken verschillende werkgerelateerde kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun salaris, een vaste - wettelijk bepaalde - maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen de leden van het college bepaalde kosten declareren. 

Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom plaatst zij jaarlijks op de website een overzicht van alle betaalde vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan de collegeleden zijn betaald.

2022

Lid college

Woon- en  werk-verkeer

Dienstreizen

Onkosten-vergoeding

Studiekosten/ conferenties en overige cursussen

Lidmaat-schappen, 
contributies en abonne-menten

Reis- en verblijf-kosten

Dienst-auto

Verhuis-kosten

A. Grootenboer-Dubbelman

57,84

794,20

4.998,60

1.500,00

  

B.J. Bruggeman

346,68

631,37

 4.598,76

1.500,00

 107,34  

D.A. Markwat

211,92

818,14

4.138,92

1.500,00

    
H. van Putten182,52338,962.334,76 970,42   
J.W. Eijkenduijn98,42978,312.334,76 456,17   

T.C. Both-Verhoeven

152,03

457,71

2.269,90

1.500,00

    

P. Feller

323,05

360,24

2.269,90

1.500,00

    

Totaal

1.372,46

4.378,93

22.945,60

7.500,00

1.426,59

107,34

0,00

0,00

Vergoedingen 2021

De leden van het college maken verschillende werkgerelateerde kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun salaris, een vaste - wettelijk bepaalde - maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen de leden van het college bepaalde kosten declareren. 

Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom plaatst zij jaarlijks op de website een overzicht van alle betaalde vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan de collegeleden zijn betaald.

2021

Lid college

Woon- en  werk-verkeer

Dienstreizen

Onkosten-vergoeding

Studiekosten/ conferenties en overige cursussen

Lidmaat-schappen, 
contributies en abonne-menten

Reis- en verblijf-kosten

Dienst-auto

Verhuis-kosten

A. Grootenboer-Dubbelman

57,84

721,05

4.944,24

900,00

541,00

83,55

  

B.J. Bruggeman

346,68

350,55

 4.548,72

900,00

    

D.A. Markwat

211,92

95,95

4.093,80

2.100,00

    

T.C. Both-Verhoeven

308,16

371,90

4.548,72

900,00

    

P. Feller

654,84

566,96

4.548,72

1.800,00

    

Totaal

1.579,44

2.106,41

22.684,20

6.600,00

541,00

83,55

0,00

0,00

Vergoeding-overzichten college (PDF)

De leden van het college maken verschillende werkgerelateerde kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun salaris, een vaste - wettelijk bepaalde - maandelijkse onkostenvergoeding. Daarnaast kunnen de leden van het college bepaalde kosten declareren. 

Het college van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. Daarom plaatst zij jaarlijks op de website een overzicht van alle betaalde vergoedingen die in het voorafgaande jaar aan de collegeleden zijn betaald.

Downloaden: