Portefeuille

 • Ruimte
 • Wonen
 • Milieu
 • Monumenten

Taken

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling 
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Bouwzaken 
 • Economische zaken ( RO en beleid)
 • Milieu en afvalstoffenbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • Kernwethouder Stellendam, Herkingen, Nieuwe-Tonge/Battenoord en Ooltgensplaat

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur DCMR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur VZHG (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)
 • Voorzitter Landschapstafel Haringvliet (onbezoldigd)
 • Voorzitter Erfgoedlijn Historisch Haringvliet (onbezoldigd)

Overige nevenfunctie

 • Directeur/mede-eigenaar IC-Automatisering BV (bezoldigd)

Vervanger

Wethouder Henk van Putten