Portefeuille

 • Ruimte
 • Wonen
 • Milieu
 • Monumenten

Taken

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening/Ontwikkeling 
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Bouwzaken 
 • Economische zaken ( RO en beleid)
 • Milieu en afvalstoffenbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • Kernwethouder Stellendam, Herkingen, Nieuwe-Tonge/Battenoord en Ooltgensplaat

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur DCMR (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur VZHG (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)
 • Voorzitter Landschapstafel Haringvliet (onbezoldigd)
 • Voorzitter Erfgoedlijn Historisch Haringvliet (onbezoldigd)

Overige nevenfunctie

 • adviseur IC-Automatisering BV (bezoldigd)

Vervanger

Wethouder Henk van Putten

Wethouder Daan Markwat stelt zich voor

In onderstaande video en aan de hand van gestelde vragen vertelt wethouder Daan Markwat wat meer over zichzelf en zijn plannen voor de komende jaren.  

Bekijk de videoboodschap van de wethouder(externe link)

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Dit is mijn derde periode als wethouder. En al ruim zeven jaar heb ik de portefeuille ruimtelijke ordening onder mijn hoede. Ik ben op Goeree-Overflakkee geboren en getogen. En woon hier nog steeds met veel plezier.  

Waarom bent u wethouder geworden? 

Het kwam op mijn pad. De dringende vraag kwam toen mijn voorganger plotseling overleed. Het was een turbulente periode, maar je leert snel. En ik doe het met veel plezier.  

Wat maakt Goeree-Overflakkee voor u zo bijzonder?  

Dit is een bijzondere plattelandsgemeente. Elke kern heeft een eigen identiteit en dynamiek. Onze opdracht is ook om dat vooral te behouden. Heb oog voor wat passend is. Zo kijken we ook naar de woningbouwopgaven. In de dorpen zelf is weinig ruimte, maar aan de buitenkanten bijvoorbeeld wel.  

Wat zijn concrete projecten waar u zich mee bezighoudt?  

Mijn portefeuille is heel concreet: woningbouw. Denk aan nieuwbouw De Goede Ree in Sommelsdijk. Maar ook het Vliedpark in Middelharnis, een prachtige plek voor bewegen, recreatie en ontmoeting.  

Hoe bent u als wethouder? 

Wat ik belangrijk vind is dat ik helderheid uitstraal. Als we een besluit nemen, sta ik er ook om uitleg te geven. Nee, ik hoef niet met iedereen vrienden te zijn. Maar ik ben als wethouder wel bezig voor het algemeen belang.  

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?   

Goed, er is een goede samenwerking. Ik heb er vertrouwen in dat we met elkaar mooie dingen gaan doen.  

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Ik zie het als mijn grootste opdracht dat er tot en met 2030 2.500 woningen op Goeree-Overflakkee bijgebouwd worden. Een aanzienlijk deel daarvan wordt sociale huur. Als gemeente bouwen we niet zelf. Maar we faciliteren wel, geven randvoorwaarden mee. En we weten aan welke woningen behoefte is. Het is onze taak om te zorgen dat er woningen komen waar behoefte aan is, juist ook voor onze eigen inwoners.  

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Het is heel mooi om te zien dat projecten gerealiseerd worden, dat er woningen bij komen.  

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Er moet veel gebouwd worden. Het kan lastig zijn als een bouwplan bij wijze van spreken in uw achtertuin landt. Spreek dat ook uit én blijf in gesprek met ons. Het is belangrijk dat we weten wat er speelt en daar ook rekening mee kunnen houden.