Taken

 • Regionale en bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde en (integraal) Veiligheidsbeleid
 • Handhaving
 • Drank- en Horecabeleid (waaronder vergunningen)
 • Integriteit
 • Dienstverlening (Klant Contact Centrum en Communicatie)
 • Bestuurs- en kabinetszaken (waaronder Juridische zaken)
 • Burgerzaken (bevolkingsadministratie, identiteitspapieren en verkiezingen)
 • Personeel en Organisatie

Ambtsgerelateerde nevenfuncties

 • Lid Algemeen bestuurslid P10 (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, portefeuillehouder Oranje Kolom en Crisisbeheersing (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Veiligheidsoverleg (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Districtelijk Veiligheidsoverleg, district Rijnmond Zuid-West Portefeuillehouder ondermijning (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend voorzitter Stuurgroep Informatie en Expertise Centrum Rotterdam (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stuurploeg Informatie en Expertise Centrum Rotterdam (onbezoldigd)
 • Voorzitter Werkgroep Woonwagencentra (onbezoldigd)
 • Voorzitter van het bestuur van de Boedel Bigge (onbezoldigd). In de praktijk is deze functie gemandateerd aan de heer P.H. van de Ree
 • Voorzitter van het bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)

Nevenfuncties

 • Voorzitter plaatselijke commissie Stellendam-Ouddorp KNRM (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Delta Ride for the Roses (onbezoldigd)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad van de provinciale eenheid Zuidwestelijke Delta van Staatsbosbeheer (onbezoldigd)
 • Lid van Comité van Aanbeveling stichting Inloophuis 'De Boei' Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)

Vervanger

De 1 locoburgemeester