Portefeuille

 • Buitenruimte
 • Recreatie en toerisme
 • Landbouw en Visserij
 • Mobiliteit (verkeer)

Taken

 • 3e locoburgemeester
 • Economische samenwerking inclusief Eilandmarketing
 • Beleid en beheer fysieke (buiten)ruimte
 • Leefbaarheid, kernenbeleid, dorpsraden en participatie
 • Landbouw en visserij 
 • Recreatie en toerisme
 • Verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting, infrastructuur)
 • Waterstaat en havens (waaronder kwalitatief- en kwantitatief waterbeheer)
 • Kernwethouder Oostdijk/Nieuwendijk, Goedereede, Goedereede Havenhoofd, Langstraat en Stad aan 't Haringvliet

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur KIMO (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Getij Grevelingen (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Overleg Waterpoort (onbezoldigd)
 • Lid Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta (onbezoldigd)
 • Lid Regioteam Zuidwestelijke Delta (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Smart Water (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijk Platform Visserij (onbezoldigd)
 • Aandeelhouder UFA (onbezoldigd)
 • Voorzitter Klankbordgroep Van Pallandtpolder (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep onderzoek kustontwikkelingen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Boedel Dabbe (onbezoldigd)
   

Vervanger

Wethouder Daan Markwat

Wethouder Henk van Putten stelt zich voor

In onderstaande video en aan de hand van gestelde vragen vertelt wethouder Henk van Putten wat meer over zichzelf en zijn plannen voor de komende jaren.  

Bekijk de videoboodschap van de wethouder(externe link)

Vertel eens wat meer over uzelf…  

Ik ben geboren en getogen op ons prachtige eiland. Opgegroeid op de boerderij en daarna ging ik in het onderwijs aan het werk. Ik ben getrouwd met Henriëtte en we hebben twee dochters en twee zonen. Na ruim 20 jaar Dirksland verhuisden we vorig jaar naar Melissant. 

Waarom bent u wethouder geworden? 

Als zoon van een ondernemende agrariër leerde ik van huis uit hoe belangrijk en mooi het is om gaven en talenten in te zetten. Het was een grote eer dat het CDA Goeree-Overflakkee mij voor deze wethouderspost voordroeg. 
Als wethouder wil ik samen met inwoners, ondernemers en partners opkomen voor de belangen in mijn portefeuilles. 

Wat maakt Goeree-Overflakkee zo bijzonder?  

Door kerk, verenigingsleven en gezamenlijke arbeid zijn de mensen sterk betrokken bij elkaar. De verbindingen zijn al heel lang de kracht van de samenleving. Die kracht geeft ons onze vitaliteit en mag niet verloren gaan. 

Wat zijn projecten waar u zich mee bezighoudt?  

Projecten die bijdragen aan een aantrekkelijke, groene en veilige leefomgeving om te bewegen, ontspannen en ontmoeten. Ook projecten die gaan over verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid met openbaar vervoer. Daarnaast landbouw en visserij. Beide belangrijke sectoren die onder druk staan maar ook voor de langere termijn bij Goeree-Overflakkee horen. En ik houd mij bezig met recreatie en toerisme, met aandacht voor de ontwikkeling van onze mooie oostkant.  

Hoe bent u als wethouder? 

Persoonlijk, oprecht geïnteresseerd en betrokken in de samenwerking met onze inwoners en organisaties. Dat is waar ik voor wil staan. Verbindend. Zaken echt aanpakken kan alleen als we dat ook samen willen doen. 

Hoe waren de eerste maanden in dit nieuwe college?  

Ik vind het heel bijzonder om vanuit deze rol bij te kunnen dragen. Er zit enorm veel initiatief en energie in onze buurten en dorpen en bij de inwoners en ondernemers. Fantastisch om te zien en te ervaren. 

Wat wilt u bereiken in de komende vier jaar?  

Dat er gewerkt is aan de leefbaarheid op het hele eiland. Met prioriteit voor de kernen waar de leefbaarheid het meest onder druk staat. Ik kijk dankbaar terug als ik mijn bijdrage kan leveren om het eiland mooier te maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor volgende generaties. 

Waar kijkt u het meest naar uit? 

Het gemeentehuis ín om samen te werken met al die bevlogen collega’s. En het gemeentehuis juist weer úit om mensen te ontmoeten. Luisteren naar wat burgers, boeren en vissers te vertellen hebben. Zorgen dat mensen zich gezien en gehoord weten. 

Heeft u nog een boodschap voor ons? 

Laten we zorg blijven dragen voor elkaar en onze leefomgeving, ook als het soms ingewikkeld is. Gun elkaar de ruimte om te mogen bestaan.