Gemeentelijk vastgoed

Gemeente Goeree-Overflakkee bezit veel vastgoed. Denk aan scholen, zwembaden, dorpshuizen, volkstuinen, agrarische pachtgronden, wegen en bedrijventerreinen. Het grootste deel van dit vastgoed is nodig voor de inwoners. Zo zorgt de gemeente ervoor dat de inwoners kunnen leren, sporten, ontspannen en bijvoorbeeld ook dat er voldoende wegen zijn.

De gemeente wil alleen eigenaar zijn van vastgoed als dat nog nodig is voor de inwoners. Het kan ook zijn dat het vastgoed niet nu, maar in de toekomst wel nodig is. Dat gaat bijvoorbeeld om grond voor de bouw van een woonwijk. De gemeente streeft ernaar om geen vastgoed in eigendom te hebben als dat geen doel meer heeft. Vastgoed wordt op verschillende manieren door de gemeente ‘uitgegeven’. Het wordt in erfpacht uitgegeven, verhuurd etc. Op deze pagina leest u hoe de gemeente dat doet.

  Openbare uitgifte van vastgoed

  Door een uitspraak van de Hoge Raad moet de gemeente vastgoed in principe altijd openbaar uitgeven. Dat betekent dat iedereen de kans krijgt om in te schrijven. In sommige situaties is het zo dat slechts één partij in aanmerking komt. Dat is de uitgifte van vastgoed 1 op 1. 

  Zijn er meer personen of organisaties geïnteresseerd in het vastgoed? Dan volgt de gemeente een selectieprocedure. De gemeente stelt vooraf selectiecriteria vast. Zo zorgt de gemeente ervoor dat het vastgoed gebruikt wordt voor het doel dat zij wil. En komen de juiste personen of organisaties ervoor in aanmerking. 

  Is er sprake van openbare uitgifte van vastgoed? Dan maakt de gemeente dat bekend. Dat gebeurt in ieder geval op de website van de gemeente. Daarnaast gebruikt de gemeente andere geschikte kanalen.    

  Meer informatie over openbare uitgifte en de selectieprocedure.

  Uitgifte van vastgoed 1 op 1

  Soms is het zo dat één persoon of organisatie in aanmerking komt bij de uitgifte van vastgoed. Dan kan uitgifte 1 op 1 plaatsvinden. Dat noemen we ook wel onderhandse uitgifte van vastgoed. 

  In dat geval maakt de gemeente het voornemen voor deze uitgifte van vastgoed bekend op de eigen website en in het Gemeenteblad. Daarbij legt de gemeente uit waarom volgens haar alleen deze persoon of organisatie in aanmerking komt. Is een persoon of organisatie van mening ook voor deze uitgifte van vastgoed in aanmerking te komen? En dat er dus sprake moet zijn van een openbare uitgifte? Dan kan de persoon dit bij de gemeente aangeven. Bij de publicatie staan contactgegevens en een reactietermijn. 

  Meer informatie over uitgifte van vastgoed 1 op 1.

  Publicaties van één op één uitgiften in het Gemeenteblad

  Overzicht van actueel aanbod vastgoed en uitgifte van vastgoed 1 op 1

  Openbare aanbestedingen

  De gemeente koopt allerlei producten, diensten en werken in. Als het gaat om grotere  bedragen gaat dat in de vorm van een aanbesteding. Soms geeft ze daarbij op hetzelfde moment ook vastgoed uit. Geïnteresseerde partijen kunnen dan daarop inschrijven. In dat geval gelden de aanbestedingsregels. 

  Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

  De gemeente informeert de markt over komende openbare aanbestedingen. Dat is voordat ze open staan voor inschrijving. Zo kunnen geïnteresseerde partijen zich voorbereiden. Daarbij kunnen ze Tenderned gebruiken, het online marktplein voor aanbestedingen. 

  Openbare aanbestedingen. (registratie is wel nodig) 

  Uitgifte kavels op bedrijventerreinen

  De gemeente heeft een aantal bedrijventerreinen.

  Verkoopt de gemeente een bedrijfskavel? Dan gaat dat in principe via openbare uitgifte van gemeentelijk vastgoed.