Op deze pagina leggen we u uit hoe u door verjaring mogelijk eigenaar kan worden van de grond.  

Omschrijving

Wat is verjaring

Iemand heeft grond van iemand anders, bijvoorbeeld een gemeente, een aantal jaren in bezit. Op grond van de wet kan diegene daarvan eigenaar worden, met de nadruk op “kan”.

Wanneer is er sprake van bezit van grond?

Bezit is iets anders dan eigendom. U kunt iets bezitten waarvan u niet het eigendom heeft. 
In de wet wordt bezit ook omschreven als ‘het houden van een goed voor zichzelf’.
Dat u ervan op de hoogte bent dat de grond niet van u is, maakt niet uit.

In elk geval is het aanleggen en onderhouden van een tuintje niet genoeg. Er komt meer bij kijken. Het gaat er verder niet om wat zich alleen in het hoofd van de betrokkenen afspeelt (dat is subjectief). Het gaat om de feitelijke situatie en om wat er allemaal is gedaan en gebeurd. Dat wordt dan met de blik van buiten (dus objectief) uitgelegd: “voor een buitenstaander moet uit het gedrag van de ander duidelijk zijn dat hij denkt de eigenaar te zijn.”

Het eigendom van een strook grond gaat niet zomaar van de één op de ander over, alleen omdat er tijd verstrijkt. Daar is meer voor nodig zoals bijvoorbeeld:

 • De grond wordt afgesloten door een (hoog) hekwerk, muur of ondoordringbare haag. Het perceel is niet meer vrij te betreden door de oorspronkelijke eigenaar en andere personen.
 • De grond vormt één geheel met de rest van de tuin.
 • Het is niet voldoende als u een erfafscheiding plaatst van paaltjes en gaas en draad. Dit om bijvoorbeeld dieren of kinderen binnen de tuin te houden.
 • Het plaatsen van kliko’s, tegels en een fietsenrek is ook geen bezit van de grond.
 • Het aanbrengen en onderhouden van de beplanting maakt u nog geen eigenaar van de grond.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Voorbeelden hiervan vindt u ook in uitspraken van rechters. 

Hoe doe ik een beroep op verjaring?

U bewijst dat u de bezitter bent van de grond. Hierboven staan al een aantal voorbeelden waaraan u moet voldoen. Stuur uw beroep op verjaring naar vastgoed@goeree-overflakkee.nl 
Stuur wel bewijsstukken mee. Het uitgangspunt is namelijk; ‘wie stelt, bewijst’!
De bewijslast ligt dus altijd bij u, de gebruiker van de grond. Zonder bewijsmateriaal wordt het beroep op verjaring afgewezen.

De verjaringstermijn kan verschillen

Om de verjaringstermijn te bepalen kijken we of u een bezitter “te goeder trouw” bent of niet. Hier spreken we over verkrijgende (10 jaar) en bevrijdende verjaring (20 jaar). 

Wat heb ik nodig als bewijs bij een beroep op verjaring?

Het bewijsmateriaal bestaat onder andere uit:

 • Foto’s
  Op de foto’s zie je duidelijk de in gebruik genomen grond. Als dat mogelijk is graag foto’s met een datum. Bij deze foto’s geeft u een korte beschrijving, zoals ‘de baby op de foto heet Pet Jansen en is op dit moment 34 jaar’. 
  Liefst met verwijzing naar jaartallen, gebeurtenissen of veranderingen die op de grond zijn aangebracht (bijvoorbeeld het plaatsen van een schutting).
 • Getuigenverklaring
  Liefst een verklaring die de getuige zelf opstelde. Getuigen zijn mensen uit de omgeving die weten dat u de grond al een aantal jaren gebruikt. De getuigen geven aan sinds wanneer u de grond gebruikt. Liefst met verwijzing naar jaartallen en gebeurtenissen. 

Voor de beoordeling van uw beroep op verjaring maken we regelmatig gebruik van de kennis van een extern adviesbureau

Dit heeft een aantal redenen zoals bijvoorbeeld:

 • een objectieve kijk van een buitenstaander
 • ruime ervaring met uitspraken in verjaringszaken
 • meedenken in specifieke en bijzondere beroepen

Uw beroep op verjaring wordt toegewezen 

U ontvangt dan een ‘verklaring van niet te betwisten verjaring’. Door inschrijving van deze verklaring in het Kadaster, bent u de eigenaar. Dit regelt u via de notaris. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor uw rekening. De kosten zijn minimaal € 750,-.

Uw beroep op verjaring wordt afgewezen

Bij een afwijzing nemen we contact met u op. We bekijken samen met u de mogelijkheden. Het is misschien mogelijk de grond te kopen of te huren. U vindt meer informatie over het kopen of huren van de grond op de website: groenstrook kopen of huren.

Is dit niet mogelijk? Dan geeft u de grond weer terug aan de gemeente. U levert de grond “schoon” (dus zonder bestrating, beplanting etc.) op. We maken persoonlijke afspraken met u over de datum en de manier van opleveren. We richten de grond opnieuw in.

Bovenstaande informatie is niet volledig

We proberen met deze informatie kort en bondig uit te leggen wat verjaring is. Hoe u een beroep op verjaring doet en welke bewijsmaterialen u meestuurt. 

Op internet vindt u nog veel meer informatie. Een site waar u uitgebreidere informatie en uitslagen van eerdere rechtszaken vindt, is de VNG(externe link)

Rechters doen regelmatig uitspraken in verjaringszaken. Ook hierdoor kan het inzicht van een rechter veranderen.

Aanpak

 

Contact opnemen

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft

Neem dan contact op met de afdeling Vastgoed. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 14 0187, optie 3. 
Geeft u door dat het over verjaring gaat? Dan krijgt u de juiste collega aan de telefoon.

U mag natuurlijk ook mailen naar vastgoed@goeree-overflakkee.nl