Wat moet u weten? 

Ligt er naast uw woning, tuin of land gemeentegrond? Dan is het misschien mogelijk om dat te kopen. Het kopen van gemeentegrond kan alleen als dit volgens de gemeente, voor iedereen voordeel oplevert. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken.

Wij denken graag met u mee  

Helaas is verkoop niet altijd mogelijk. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld dat de grond niet voor verkoop in aanmerking komt. Hieronder leest u waarom dat zo kan zijn. Mogelijk kunt u de grond huren. 

Wanneer is koop mogelijk? 

Dat kunt u zien op een digitale kaart. Klik hiervoor op de link gemeentelijke restpercelen (gebruik daarvoor uw pc of laptop). Vul rechts bovenin (in het blauwe gedeelte) bij "Zoek" het adres in waarin u geïnteresseerd bent. Is de grond op dat perceel rood gekleurd? Deze grond verkopen wij niet. Is de grond niet gekleurd dan kunt u een verzoek indienen.

Hoe dien ik een verzoek in? 

U logt in met uw DigiD en voegt een tekening toe van het perceel(sgedeelte). Hou deze twee dingen bij de hand. Dien uw verzoek in en klik op het e-formulier kopen snippergroen. Vul het formulier in en klik op verzenden. Wij maken een eerste afweging binnen 8 weken. U hoort dan of de grond in aanmerking komt voor koop. Als het niet om een standaard verzoek gaat, kan dit langer duren. Wij overleggen dit dan met u. Het hele proces kan enige tijd in beslag nemen.

Wanneer is koop niet mogelijk? 

U zoekt op een adres. De rode gekleurde grond verkopen wij niet. U kunt voor deze grond dus geen verzoek indienen. Wilt u weten waarom wij deze grond niet verkopen? Klik dan op vastgoed@goeree-overflakkee.nl.  Geef in de e-mail aan om welk perceel grond het gaat. Wij laten u binnen een week weten waarom we de grond niet verkopen. 

Voorbeelden waarom we de grond niet (kunnen) verkopen

 • Kabels en leidingen
  Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen die, volgens de gemeente, een probleem vormen voor verkoop. Het riool of de gasleiding mag er bijvoorbeeld niet doorheen lopen of te dichtbij liggen
   
 • Schurvelingen/zandwallen

  Schurvelingen komen uit de middeleeuwen. Ze hebben een cultuurhistorische waarde voor het landschap.
   
 • Verkeersveiligheid Verkoop mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
 • Behoud van het groen in de wijk
  Voor de beleving en het aanzicht van onze dorpen vinden we groen erg belangrijk. Ook de aanwezigheid van (waardevolle) bomen kan een probleem zijn voor verkoop.

Wat kost de aankoop van gemeentegrond?

De verkoopprijs per 1 januari 2024 is € 90,00 per vierkante meter. Een perceel grond groter dan 70 m² laten wij taxeren door een erkend taxateur. U betaalt zelf de kosten van de taxatie.

Een andere mogelijkheid is huur van de grond.

Komt de grond niet voor koop in aanmerking of huurt u liever. Klik op het e-formulier huur snippergroen en vul het formulier in. Er is altijd sprake van maatwerk, bij de toetsing voor verhuur van de grond. Iedere wijk heeft zijn eigen karakter en kenmerken. Vanuit deze achtergrond kijken wij naar uw aanvraag. Veel situaties verschillen van elkaar en leiden tot een andere uitkomst. Dit geldt ook voor situaties die ogenschijnlijk hetzelfde lijken. 

Wat is de huurprijs van een gemeentegrond?

In de grondprijzenbrief, die ieder jaar wordt vastgesteld, staan de tarieven en huurprijzen vermeld.

Ieder jaar passen wij de huurprijzen aan. Dit gebeurt volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI) van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Gaat u een overeenkomst om grond te huren met ons aan? Dan betaalt u éénmalig € 45,- administratiekosten.

Aanvullende informatie

 • Bent u op zoek naar een bouwkavel? Neem dan contact op met de lokale makelaar
 • Bouwen op de grond is niet altijd mogelijk. Controleer daarom of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is.