U mag niet zomaar de openbare weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een bouwsteiger, een container, of bouwmaterialen heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

Omschrijving

U hebt geen vergunning nodig voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg voor:

 • evenementen (een reclamebord op het evenemententerrein is toegestaan, daarbuiten niet);
 • terrassen;
 • standplaatsen;
 • voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;
 • door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen;
 • situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

Kosten

Kosten vergunning: € 60,00

Voorwaarden

Of u toestemming nodig heeft, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het voorwerp dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het voorwerp wilt neerzetten
 • hoe lang u het voorwerp wilt laten staan

Aanpak

Vraag de vergunning online aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier is onder het kopje Formulieren hieronder opgenomen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.