Bankrekeningen

Algemene bankrekening: Bank Nederlandse Gemeenten IBAN NL08BNGH0285157221

Betaalrekening leges: Rabobank IBAN NL02RABO0170069052

Nummer Kamer van Koophandel en BTW-nummer

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 56710240

BTW nummer: 823658727.B.01

Verwerking van facturen

Een factuur kan via een e-factuur (voorkeur), e-mail (pdf-versie) of fysiek per post worden ingediend. Uw contactpersoon bij de gemeente geeft u een routenummer door met het verzoek dit nummer te vermelden op de factuur. Vraag expliciet (!) naar een routenummer bij uw contactpersoon als dit bij de bestelling/opdracht niet aangegeven wordt. Het vermelden van het juiste routenummer op de factuur zorgt er namelijk voor dat de juiste persoon de factuur in behandeling neemt. Hierdoor is de gemeente in staat het betaalproces te versnellen. Wij streven ernaar om de factuur binnen twee weken te betalen.

De factuur moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

 • Routenummer 
 • Uw Btw en KvK nummer
 • Het btw tarief en het btw bedrag
 • Factuurnummer en -datum
 • Naam, adres en woonplaats van zender en ontvanger
 • Datum van levering en of de dienst
 • IBAN-nummer
 • G-rekening bij detachering

Informatie

 • De facturen die via de e-mail worden aangeleverd (dus als bijlage in pdf-formaat bijgevoegd) dienen verzonden te worden naar facturen@goeree-overflakkee.nl. Neem géén geadresseerden op in cc of bcc. 
 • Uw eventuele vragen, herinneringen of aanmaningen kunt u eveneens e-mailen naar bovenstaand e-mailadres.
 • Factuuradres: gemeente Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA  MIDDELHARNIS.

Algemene Inkoopvoorwaarden

De gemeente hanteert voor het inkopen van producten de ‘Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Goeree-Overflakkee(externe link)’. Deze zijn van toepassing op inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van goederen en/of diensten. De voorwaarden gelden niet voor aanbestedingen en opdrachten voor werken waar gewerkt wordt met RAW- en StaBu-bestekken. Daar zijn de specifieke, branchegerichte bepalingen van toepassing.

De inkoopvoorwaarden van de gemeente zijn gebaseerd op de modelvoorwaarden die de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vastgesteld. Deze modelvoorwaarden zijn tot stand gekomen met inbreng van zowel de overheid als het midden- en kleinbedrijf (mkb).