De video maakt duidelijk welke stappen een inburgeraar doorloopt. De video is ook beschikbaar in de talen Engels(externe link), Spaans(externe link), Farsi(externe link), Tigrinya(externe link), Somalisch(externe link), Arabisch(externe link), Dari(externe link) en Pashto(externe link) (voice over en ondertiteling).

Hoe verloopt inburgeren? 

We nodigen eerst een inburgeraar uit voor een gesprek. Dit heet de Brede Intake. Daarbij wordt een toets gemaakt, om te kijken wat iemand al kan. Dat heet de Leerbaarheidstoets. Op basis van het gesprek en de toets maken we als gemeente samen met de inburgeraar een persoonlijk plan. Dat heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dat plan staat wat iemand moet doen om in te burgeren. Er staat meestal ook in dat iemand examen moet doen. Iedereen volgt een eigen traject van inburgeren. Dat betekent Nederlands leren tot een bepaald niveau, voorbereiding op werk en kennismaken met de Nederlandse kernwaarden. Dit gebeurt door het participatieverklaringstraject. U leest hier meer over op de pagina participatieverklaringstraject.

De gemeente vindt het belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij, de taal leren, werken en zich vooral thuis voelen in de gemeente. Daarom is er speciaal voor inburgeraars een re-integratiespecialist bij de gemeente Goeree-Overflakkee in dienst. Zij is het vaste aanspreekpunt en maakt samen met alle inburgeraars een persoonlijk inburgeringsplan. 

Wie zijn betrokken bij de inburgering? 

Samenwerking met andere organisaties is belangrijk om de inburgering te laten slagen. Daarom werkt de gemeente nauw samen met het Ontwikkelbedrijf (Pascal 40), Albeda College(externe link), Vluchtelingenwerk(externe link), digiTaalhuis(externe link) van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en woningcorporatie Oost West Wonen(externe link)

Wilt u meer weten?  

Voor algemene informatie over inburgeren, ga naar de pagina Inburgeren.