De video maakt duidelijk welke stappen een inburgeraar doorloopt. De video is ook beschikbaar in de talen Engels(externe link), Spaans(externe link), Farsi(externe link), Tigrinya(externe link), Somalisch(externe link), Arabisch(externe link), Dari(externe link) en Pashto(externe link) (voice over en ondertiteling).

Voor wie geldt de verplichte inburgering?  

Als iemand verplicht moet inburgeren krijgt hij of zij hier een brief over van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Inburgeren is in principe voor iedereen:  

  • Met een verblijfsvergunning voor een langere tijd 
  • Afkomstig uit een land buiten de Europese Unie 
  • Niet afkomstig uit Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
  • Van 18 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

Wanneer is de gemeente betrokken bij de inburgering?  

Als gemeente zijn we betrokken bij de inburgering van onze inwoners die op of na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning hebben gekregen en een inburgeringsplicht hebben. 

Hoe verloopt een inburgeringstraject? 

We nodigen eerst een inburgeraar uit voor een gesprek. Dit heet de Brede Intake. Daarbij wordt een toets gemaakt, om te kijken wat iemand al kan. Dat heet de Leerbaarheidstoets. Op basis van het gesprek en de toets maken we als gemeente samen met de inburgeraar een persoonlijk plan. Dat heet het Plan Inburgering en Participatie (PIP). In dat plan staat wat iemand moet doen om in te burgeren. Er staat meestal ook in dat iemand examen moet doen. Iedereen volgt een eigen traject van inburgeren. Dat betekent Nederlands leren tot een bepaald niveau, voorbereiding op werk en kennismaken met de Nederlandse kernwaarden. Dit gebeurt door het participatieverklaringstraject (onderaan meer over deze verklaring).

De gemeente vindt het belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in de maatschappij, de taal leren, werken en zich vooral thuis voelen in de gemeente. Daarom is er speciaal voor inburgeraars een re-integratiespecialist bij de gemeente Goeree-Overflakkee in dienst. Zij is het vaste aanspreekpunt en maakt samen met alle inburgeraars een persoonlijk inburgeringsplan. 

Wie zijn betrokken bij de inburgering? 

Samenwerking met andere organisaties is belangrijk om de inburgering te laten slagen. Daarom werkt de gemeente nauw samen met het Ontwikkelbedrijf (Pascal 40), Albeda College(externe link), Vluchtelingenwerk(externe link), digiTaalhuis(externe link) van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en woningcorporatie Oost West Wonen(externe link)

Wilt u meer weten?  

Heeft u een vraag over inburgeren op Goeree-Overflakkee? Neem contact op met onze re-integratiespecialist voor inburgering via het e-mailadres statushouders@goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.

Of kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl(externe link) van DUO. 

Participatieverklaringstraject

Het volgen van het participatieverklaringstraject en ondertekenen van de participatieverklaring is een belangrijk onderdeel van de inburgering. Daarom is het van belang dat u meedoet aan dit traject bij Vluchtelingenwerk. U maakt kennis met de Nederlandse kernwaarden.

U leert tijdens het traject wat belangrijk is in Nederland. Hoe we in dit land met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Voor gezinsmigranten en mensen met een reguliere verblijfsvergunning duurt dit 2 dagdelen. Als u een verblijfsvergunning asiel heeft, dan duurt het 4 dagdelen.

Het traject sluit met het ondertekenen van de participatieverklaring. Daarmee belooft u dat u meedoet aan de Nederlandse samenleving. En respect heeft voor alles wat in Nederland belangrijk is. 

U krijgt hiervoor 1 jaar de tijd. Het traject vindt plaats bij VluchtelingenWerk.

Bent u gezinsmigrant? Of heeft u een reguliere verblijfsvergunning? Dan betaalt u zelf de kosten voor het participatieverklaringstraject. De kosten zijn € 150. Meld u via het inschrijfformulier aan voor het participatieverklaringstraject. 

Inschrijfformulier voor het participatieverklaringstraject

Heeft u een verblijfsvergunning asiel? Dan hoeft u niets te betalen. U krijgt vanzelf een uitnodiging van VluchtelingenWerk om mee te doen met het traject.