Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat alle vrijwilligers in de gemeente verzekerd zijn tegen zaken als schade aan persoonlijke eigendommen, geneeskundige hulp, psychische hulpverlening, bestuursaansprakelijkheid, etc. Ook mantelzorgers vallen onder de verzekering, evenals scholieren die stage lopen in het kader van de maatschappelijke stage. De verzekering is afgesloten bij Centraal Beheer.

Omschrijving

De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

Voor wie

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering is bijvoorbeeld van toepassing op vrijwilligers die betrokken zijn bij kerkelijk werk, buurtactiviteiten of eenmalige activiteiten.

De vrijwilligersverzekering geldt niet voor vrijwilligers van de brandweer en de politie; voor hen is een speciale rechtspositieregeling getroffen.

Contact opnemen

Aanvullende informatie ten aanzien van dit onderwerp is verkrijgbaar bij Centraal Beheer. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres avov.claims@centraalbeheer.nl.