Portefeuille

 • Sociaal Domein
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarkt

Taken

 • 2e locoburgemeester
 • Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatiewet, Schuldhulpverlening, Inburgering)
 • Welzijn (waaronder volwasseneneducatie, bibliotheek, muziekschool en subsidies)
 • Volksgezondheid
 • Ouderenbeleid
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Onderwijs en Integraal Huisvestingsplan (IHP)
 • Arbeidsmarkt
 • Mediabeleid
 • Kernwethouder Achthuizen, Den Bommel, Zuidzijde, Middelharnis en Sommelsdijk

Ambt gerelateerde nevenfuncties 

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Raad voor het publiek belang Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuurs Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (onbezoldigd)
 • Lid van het Bestuur van de Boedel Dabbe (onbezoldigd)

Overige Nevenfuncties

 • Penningmeester Welzijnsfonds Oostflakkee (onbezoldigd)
 • Secretaris Schaakvereniging Oostflakkee (onbezoldigd)

Vervanger

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn