Deze pagina is bedoeld voor ondernemers die handelen in tweedehands en ongeregelde goederen en consumenten die tweedehands goederen aanbieden of kopen.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding hecht de gemeente Goeree-Overflakkee veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen producten. Diefstal is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die de gestolen producten wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Omschrijving

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen product.

De gemeente Goeree-Overflakkee hecht veel waarde aan vrijheid voor ondernemers. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitoefenen. Handelaren horen ook bij een gemeente als Goeree-Overflakkee. Maar een deel van deze branche is kwetsbaar voor het faciliteren van criminaliteit. Tweedehands producten kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat de aangeboden producten afkomstig zijn van diefstal. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen producten inkoopt.

Check via www.stopheling.nl

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen producten inkoopt verwacht de gemeente Goeree-Overflakkee van handelaren dat zij onderzoek doen naar de afkomst van de producten, voordat die worden ingekocht. Op www.stopheling.nl(externe link) of via de app Stopheling kan worden nagegaan of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.

Aanmelden

Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) producten zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Goeree-Overflakkee aan te melden. Door naleving van de wetten en regels draagt een handelaar bij aan de bestrijding van diefstal en heling.

Aanmelden als handelaar(externe link)