Stop heling

Deze pagina is bedoeld voor consumenten die tweedehands goederen aanbieden of kopen en voor ondernemers die handelen in tweedehands en ongeregelde goederen.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding hecht de gemeente Goeree-Overflakkee veel waarde aan het voorkomen van handel in gestolen producten. Diefstal is tenslotte alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die de gestolen producten wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Omschrijving

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Heling is strafbaar. Als u een gestolen fiets op straat koopt of een opkoper tegenkomt die een nieuwe iPhone voor slechts 50 euro inkoopt, dan bent u mogelijk betrokken bij heling. Heling is wanneer u goederen koopt of verkoopt waarvan u weet (of vermoedt) dat ze gestolen zijn. Hieronder leest u wat u als consument of handelaar kunt doen om heling te voorkomen.

Voor consumenten

Bent u ooit wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag een fiets te kopen op straat of via marktplaats of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen'? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat je een product koopt dat gestolen is.

Met een paar handelingen kunt u ervoor zorgen dat inbraak en diefstal voor een crimineel niet meer aantrekkelijk zijn:

  • Registreer uw eigendommen in de app Stop Heling.
  • Doe altijd aangifte bij de politie na diefstal van uw eigendommen. Dankzij de registratie van uw eigendommen in de app Stop Heling kunt u snel nagaan welke belangrijke spullen gestolen zijn en kunt u de politie makkelijk, nauwkeurig en snel informeren. Dit vergroot de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt.

Voor handelaren

Om te voorkomen dat een handelaar gestolen goederen inkoopt, moet een handelaar eerst onderzoek doen naar de afkomst van het product. Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen, geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister bij te houden. De gemeente heeft bepaald dat hiervoor het Digitale Opkopers Register (DOR) moet worden gebruikt.

Wat is het Digitaal Opkopers Loket?

Als u handelaar in tweedehands goederen bent, moet u op grond van artikel 2:68 van de Algemene Plaatselijke Verordening dit melden bij de burgemeester. U doet dit door u in te schrijven in het Digitaal Opkopers Loket (DOL).

Hoe kunt u zich melden?

  • In de gemeente waar u als opkoper actief bent, wordt gebruik gemaakt van het DOL.
  • Het DOL is te vinden via de website ikbenhandelaar.nl.
  • Nadat u uw gegevens heeft ingevuld, heeft u voldaan aan uw meldplicht.
  • Bij een wijziging van uw gegevens, kunt u zelf de informatie via het DOL aanpassen.
  • Het DOL biedt u ook de mogelijkheid u direct aan te laten sluiten op het DOR.

Meer informatie over Stop Heling, DOR en DOL kunt u o.a. vinden op de websites:

Stop Heling. Maak het dieven niet te makkelijk!