Nieuwkomers op Goeree-Overflakkee zo goed mogelijk helpen naar werk. Daarin hebben Stichting Werkshop en het Ontwikkelbedrijf van gemeente Goeree-Overflakkee elkaar gevonden. De theorie komt van Stichting Werkshop, het Ontwikkelbedrijf zorgt voor de praktijk.

Op dinsdag 17 januari 2023 was de aftrap van de samenwerking op Goeree-Overflakkee. Trainer Djawad begon met een kennismakingsspel en een lunch met de groep nieuwkomers.

Nieuwkomers zijn mensen met een verblijfsvergunning

Ze zijn hier niet geboren, maar blijven hier wel voor langere tijd. Bijvoorbeeld omdat ze gevlucht zijn, of omdat ze vanwege een huwelijk naar ons land kwamen. De meesten zijn verplicht om in te burgeren. De gemeente helpt hen daarbij. In de Wet Inburgering staat dat deze nieuwkomers de Nederlandse taal moeten leren. Ook kunnen ze meedoen door te werken.  

Stichting Werkshop helpt deze nieuwkomers begrijpen hoe de arbeidsmarkt in Nederland werkt

Welke beroepen en sectoren zijn er? Wat verwachten we van een werknemer? En hoe werkt solliciteren? In tien weken leren de nieuwkomers de basiskennis. De trainers van Stichting Werkshop steunen nieuwkomers zodat ze beter mee kunnen doen in onze maatschappij. En om zelfstandiger te worden.

Het Ontwikkelbedrijf zorgt er voor dat de nieuwkomers ‘oefenen’ met werken

Dat doen ze door leerwerktrajecten, stages en werkervaringsplaatsen bij ondernemers in de buurt. Naast de begeleiding bij het Ontwikkelbedrijf volgen de inburgeraars ook andere verplichte Inburgeringsonderdelen. Dat doen ze bij bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en het Albeda College. Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/inburgeren