Praat mee over Goeree-Overflakkee

Als er iets in uw omgeving verandert, heeft u daar vast ideeën over. De gemeente vindt het belangrijk dat u meepraat, meedenkt, meedoet, meebeslist over uw stad, dorp of wijk.

Wat is participatie?

Participatie betekent dat inwoners en partners de kans krijgen om mee te denken, mee te praten en mee te doen bij het maken en uitvoeren van plannen. Het betekent ook dat inwoners en partners zelf ideeën kunnen bedenken en uitvoeren. Maar wat is het dan precies, hoe werkt het en wanneer kunt u meedoen?

Ons vertrekpunt voor participatie

Als gemeente streven we ernaar om een positieve samenwerking met onze inwoners tot stand te brengen. Ons vertrekpunt is het creëren van heldere afspraken over hoe en wanneer u als inwoner kunt deelnemen aan gesprekken en besluitvormingsprocessen. Dit doen we aan de hand van vijf kernpijlers:

Inclusiviteit: Iedereen moet kunnen meedoen. Dat betekent dat de groep die meepraat uit verschillende soorten mensen bestaat;

Dialoog: We willen op een open en eerlijke manier het gesprek aangaan met onze inwoners;

Transparantie: We maken heldere afspraken over het proces. Het is duidelijk wie, waar en wanneer met elkaar in gesprek gaat en hoe besluiten tot stand komen;

Tegenkracht: We zorgen ervoor dat kritische en onafhankelijke partijen, zoals de pers, het proces kunnen volgen.

Zeggenschap: We geven inwoners ‘een stem’. Dat betekent dat we naar inwoners luisteren en hun inbreng meebewegen in de besluitvorming.

Denkt u met ons mee?

Meepraten kan op verschillende manieren. Tijdens een bijeenkomst, via de mail, aan de telefoon of via de website www.praatmee.goeree-overflakkee.nl. Denkt u met ons mee? Bedankt!

Nieuwsberichten

  • Gemeente Goeree-Overflakkee lanceert online platform voor participatie

    ‘Praat mee over Goeree-Overflakkee’. Dat is de uitnodiging van de gemeente aan inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners van het eiland. Om hen nog actiever te kunnen betrekken bij plannen en projecten lanceert de gemeente een online platform: www.praatmee.goeree-overflakkee.nl. Via dit platform kunnen deelnemers online hun mening geven, ideeën inbrengen en initiatieven lanceren.