Het kan zijn dat u door huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers.
Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.

De gemeente kan u helpen als u opvang nodig heeft. Er wordt onderdak en begeleiding geboden aan mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving.

Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

Omschrijving

De centrumgemeente Nissewaard organiseert voor de gemeente Goeree-Overflakkee opvang voor diverse doelgroepen.

Deze doelgroepen zijn:

  • Vrouwenopvang (huiselijk geweld slachtoffers met hun kinderen) door Enver;
  • Gezinsopvang 'De Opstap' (maatschappelijke opvang voor gezinnen met kinderen) door Leger des Heils;
  • Maatschappelijke opvang ‘De Boeg’ (voor alleenstaande volwassenen, man/vrouw) door Leger des Heils;
  • Jongerenopvang (voor jongeren) door Enver.

Alle voorzieningen zijn in Spijkenisse.

Vrouwenopvang

De Vrouwenopvang wordt uitgevoerd door Enver. Er zijn 16 appartementen beschikbaar voor vrouwen die (met of zonder kind(eren)) gevlucht zijn uit een situatie die vaak gerelateerd is aan huiselijk geweld. Gedurende maximaal een jaar worden de vrouwen begeleid bij het vinden van werk en huisvesting. En bij het realiseren van persoonlijke toekomstwensen en leerdoelen. Eventuele problemen zoals schulden worden aangepakt. Ook is er woonbegeleiding, praktische hulp en eventueel ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen.

Daklozenopvang ‘De Boeg’

De Boeg is een 24-uurs opvangvoorziening van het Leger des Heils voor volwassen, alleenstaande en dakloze hulpvragers van minimaal 18 jaar. Er zijn in totaal 12 stapelbedden met in totaal 24 bedden voor mannen en vrouwen in gescheiden ruimten. Daklozenopvang ‘De Boeg’ biedt tijdelijke opvang en begeleiding. Daarnaast biedt ‘De Boeg’ een plek waar mensen terecht kunnen met hun vragen. Bij Daklozenopvang ‘De Boeg’ is 7 dagen per week 24-uur per dag hulp aanwezig. Iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider die de cliënt begeleidt van binnenkomst tot vertrek. De begeleiding is gericht op een succesvolle terugkeer naar de (lokale) samenleving.

Gezinsopvang 'De Opstap'

Gezinsopvang 'De Opstap' is eveneens van het Leger des Heils. Er zijn 26 opvangplaatsen (7 gezinskamers en 5 alleenstaande kamers). Het is bedoeld voor (gebroken) gezinnen die in een crisissituatie zitten en opvang en begeleiding nodig hebben. Een crisissituatie kan onder andere veroorzaakt worden door uithuiszetting, relatieproblemen, psychische problemen of financiële problemen. Gezinsopvang 'De Opstap' is 7 x 24 uur toegankelijk voor hulpvragers. Met iedere cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld. Het doel van de hulpverlening is om te komen tot voldoende herstel om weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.

Jongerenopvang

De Jongerenopvang wordt ook uitgevoerd door Enver. Er zijn 18 plaatsen beschikbaar voor jongeren die door uiteenlopende redenen onderdak en ondersteuning nodig hebben. Een maatschappelijk werker en groepswerkers bieden hier ondersteuning.

Contact opnemen

De toegang tot de opvang wordt in deze regio georganiseerd door de centrumgemeente Nissewaard, telefoonnummer 14 0181.