Het Spuiplein ligt in het historische centrum van Middelharnis. Vroeger was het een spuikom voor de haven. Bij hoogwater liet men het vollopen om het vervolgens bij laagwater met grote kracht weer te legen. Op die manier werd het overtollige slib uit de haven verwijderd. Later werd de Spuikom gedempt. Momenteel wordt het Spuiplein intensief gebruikt als parkeerterrein voor het centrum. Vanaf het plein worden ook veel winkels op D’n Diek bevoorraad.

Het gebied verdient een opknapbeurt. De gemeente schreef eerder een prijsvraag uit die werd gewonnen door projectontwikkelaar Stevast Baas & Groen B.V. uit Capelle aan den IJssel. Samen met Wonen à la Carte uit Rijswijk heeft Stevast een plan gemaakt voor woningen. De gemeente richt de openbare ruimte in. Begin 2020 is de intentieovereenkomst getekend, waarna de plannen verder uitgewerkt konden worden.

Wat houdt het plan in?

  • Herinrichting van de openbare ruimte;
  • Nieuwbouw van 16 eengezinswoningen en 16 appartementen;
  • Realiseren van een parkeerterrein aan Sommelsdijkse Havendijk;
  • Realiseren van een wandelroute tussen het parkeerterrein en het Spuiplein.

Het Spuiplein wordt door de opknapbeurt aantrekkelijker. Ook komt er een verwijzing naar de rijke historie. Een aanzienlijk deel van het plein blijft parkeerterrein.

Zo ziet de openbare ruimte van het Spuiplein er na de opknapbeurt uit.

Herinrichting van de openbare ruimte

De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De gemeente knapt dit op in dezelfde stijl als de havenkom, als verwijzing naar de oorspronkelijke loop van het spui. Op een centrale plek op het Spuiplein komt een beleef- en ontmoetingsplek.

De entree vanaf de Sommelsdijkse Havendijk is nu nog een bocht, maar wordt dan een rechte lijn vanaf de Joost van den Vondellaan.  Op het Spuiplein komen 88 parkeerplaatsen terug. Dat zijn er minder dan nu, maar er komt een nieuw parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk. Voor bezoekers van de haven en het winkelcentrum D’n Diek komt er gelegenheid om op het Spuiplein de fiets te parkeren.

In het plan blijft er ook voldoende ruimte voor laden en lossen, essentieel voor de ondernemers op D’n Diek.

Nieuwbouw van 16 eengezinswoningen en 16 appartementen

Op de hoek van de Joost van den Vondellaan en het Spuiplein staat een appartementencomplex ingetekend van maximaal dertien meter hoog. In totaal komen er in dit complex zestien appartementen over vier lagen. De bovenste laag ligt iets terug ten opzichte van de eerste drie lagen.
Daarnaast komen er zestien eengezinswoningen in drie blokken. Deze woningen worden uitgevoerd in de stijl van pakhuiswoningen en visserswoningen, als verwijzing naar de haventijd. 

Impressie van het appartementencomplex en de nieuw te bouwen ééngezinswoningen. Beeld: Stevast Baas & Groen en Wonen à la carte.

Realiseren parkeerterrein Sommelsdijkse Havendijk

Aan de Sommelsdijkse Havendijk komt een nieuw parkeerterrein met circa 100 parkeerplaatsen. Dit terrein, op de hoek met de Joost van den Vondellaan, ligt nu nog braak. Bezoekers aan het centrum van Middelharnis kunnen hier hun auto neerzetten, maar het is ook een parkeermogelijkheid voor de bewoners en bezoekers van de woningen in de omgeving.

Realiseren wandelroute tussen het parkeerterrein en het Spuiplein

In het plan komt er een voetgangersbrug van de Visserstraat naar de Sommelsdijkse Havendijk, zodat bezoekers vanaf hun geparkeerde auto door het Nieuwepad naar het winkelgebied kunnen lopen.

Vervolg en planning

Momenteel is het voorontwerp-bestemmingsplan klaar. Hierna komt er in het najaar een ontwerp-bestemmingsplan, waarbij er ook weer een mogelijkheid is tot inspraak. Als alle zienswijzen zijn behandeld, gaat het ontwerp-bestemmingsplan naar de gemeenteraad. De raad stelt vervolgens eind 2021 het bestemmingsplan vast. Dan duurt het nog een aantal weken voor het bestemmingsplan in werking treedt.

Dan wordt eerst het parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk aangelegd. Ook wordt de aanwezige bebouwing op het Spuiplein gesloopt. Dit gebeurt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022. Vanaf het derde kwartaal 2022 beginnen de overige werkzaamheden op het Spuiplein, waarna ook de bouw van de woningen zal starten.