De hieronder vermelde stukken kunt u tijdens openingstijden inzien in de ontvangsthal van het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). U moet daarvoor minimaal één werkdag van tevoren een afspraak maken met het team Omgeving. Dat kan uitsluitend telefonisch via nummer 14 0187. Voor de bekendmakingen vanuit team Vastgoed, bekijk de pagina met het aanbod vastgoed van de gemeente.

 • Kennisgeving milieumeldingen Besluit activiteiten leefomgeving 18-6-2024

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken bekend dat zij 2 meldingen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving hebben ontvangen.

 • Sluiten anterieure overeenkomst inzake woningbouwontwikkeling Capelleweg

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken bekend dat de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst heeft gesloten met Ten Brinke Inspire Vastgoedontwikkeling B.V, Projectontwikkeling Oude-Tonge B.V. / Truijers Vastgoed Ontwikkeling B.V. en Capelleweg Exploitatie B.V. voor het project Capelleweg op de locatie aan de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge.

 • Sluiten anterieure overeenkomst inzake woningbouwontwikkeling Menheerse Erf

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken bekend dat de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst heeft gesloten met HDME 1 B.V. voor het project Menheerse Erf op de locatie aan de Zuidelijke Randweg in Middelharnis.

 • Kennisgeving beschikking maatwerk Bakkerij Wolfert 2403641

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben besloten het besluit van het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool op de Emmastraat 29 Den Bommel in te trekken.

 • Sluiten anterieure overeenkomst inzake 'Kleine Boezem Dirksland'

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken bekend dat de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft gesloten met Kroon & de Koning BV en Rotij Vastgoedontwikkeling BV voor het project ‘Kleine Boezem’ op de locatie rondom de Mozartsingel aan de noordrand van Dirksland.

 • Sluiten anterieure overeenkomst inzake 'Voormalig campingterrein Oude-Tonge'

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken bekend dat de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft gesloten met Estate Invest Middelharnis II B.V. voor het project ‘Voormalig campingterrein Oude-Tonge’ op de locatie Handelsterrein Oude-Tonge.

 • Sluiten anterieure overeenkomst inzake bestemmingsplan 'Heerendijk Oude-Tonge'

  Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken op grond van art. 6.24, derde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente een anterieure exploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft gesloten met Van Peperstraten groep voor het project Bestemmingsplan Heerendijk Oude-Tonge op de locatie Nieuw Bloksedijk 2 Achthuizen, Heerendijk naast nr. 23 Oude-Tonge en Tonisseweg 8 Oude-Tonge.

 • Voorgenomen verlening omgevingsvergunning Hondsweg 12 in Ouddorp (uitgebreid)

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat om in afwijking van het bestemmingsplan omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen/planologische afwijking voor het uitbreiden van de drinkwaterzuivering op het perceel Hondsweg 12 in Ouddorp.

 • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Heerendijk Oude-Tonge’

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 25 april 2024 het bestemmingsplan 'Heerendijk Oude-Tonge’ gewijzigd heeft vastgesteld.