De hieronder vermelde stukken kunt u tijdens openingstijden inzien in de ontvangsthal van het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). U moet daarvoor minimaal één werkdag van tevoren een afspraak maken met het team Omgeving. Dat kan uitsluitend telefonisch via nummer 14 0187.

 • Voorgenomen verlening omgevingsvergunning (uitgebreid) Markt 7 en Varkensmarkt 6 Goedereede

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit monument/bouwen/planologische afwijking voor het realiseren van 13 hotelkamers en het wijzigen van de bestemming naar horeca voor de percelen Markt 7 en Varkensmarkt 6 in Goedereede.

 • Kennisgeving beschikking Landbouwbedrijf Wesdorp

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 24 december 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Landbouwbedrijf Wesdorp voor de inrichting aan de Kruisweg 1, 3241 LN Middelharnis en hebben besloten deze vergunning te verlenen.

 • Sluiten anterieure overeenkomst met Camping Brouwersdam

  Ten behoeve van het verruimen van een herziening van het bestemmingsplan voor het vergroten van het aantal staanplaatsen van 25 naar 45 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee met Camping Brouwersdam een overeenkomst gesloten. Hierbij volgt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12, lid 2 en 6.24 Wet ruimtelijke ordening een zakelijke omschrijving van deze overeenkomst.

 • Ontwerpbestemmingsplan “Industrieweg 31 Middelharnis”

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 15 juni 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Industrieweg 31 Middelharnis” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Voormalig gemeentehuis Oostflakkee”

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 2 juni 2022 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Voormalig gemeentehuis Oostflakkee”.

 • Sluiten anterieure overeenkomst met Camping Zonnewende

  Ten behoeve van een herziening van het bestemmingsplan voor het vergroten van het aantal staanplaatsen van 25 naar 45, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee met Camping Zonnewende een overeenkomst gesloten. Hierbij volgt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12, lid 2 en 6.24 Wet ruimtelijke ordening een zakelijke omschrijving van deze overeenkomst.

 • Sluiten anterieure overeenkomst met Camping Corneliahoeve

  Ten behoeve van een herziening van het bestemmingsplan voor het vergroten van het aantal staanplaatsen van 25 naar 45, heeft de gemeente Goeree-Overflakkee met Camping Corneliahoeve een overeenkomst gesloten. Hierbij volgt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12, lid 2 en 6.24 Wet ruimtelijke ordening een zakelijke omschrijving van deze overeenkomst.

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Bosschieterstraat 2 Stellendam”

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 2 juni 2022 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Bosschieterstraat 2 Stellendam”.

 • Vastgesteld bestemmingsplan “Dorpsweg 14 Sommelsdijk”

  Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 2 juni 2022 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Dorpsweg 14 Sommelsdijk”.

RSS feed