De hieronder vermelde stukken kunt u tijdens openingstijden inzien in de ontvangsthal van het gemeentehuis (Koningin Julianaweg 45, Middelharnis). U moet daarvoor minimaal één werkdag van tevoren een afspraak maken met het team Omgeving. Dat kan uitsluitend telefonisch via nummer 14 0187.

  • Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 4 november 2021 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Duivenwaardsedijk t.h.v. huisnummer 1’ met de bijbehorende regels.
  • Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 4 november 2021 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Rijzenburgseweg, Sommelsdijk’ met de bijbehorende regels.
  • Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bosschieterstraat 2 Stellendam’ met de bijbehorende regels, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.
  • Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Battenoord 13 Nieuwe-Tonge, met de bijbehorende regels gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.
  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 5 november 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Pondera Consult B.V., namens Vattenfall N.V., voor Windpark Haringvliet. De aanvraag gaat over de locatie tussen Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee.
  • Burgemeester en wethouders maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan, gelet op de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit bouwen/planologische afwijking voor het bouwen van een bewaarschuur op het perceel Tonisseweg 8 in Oude-Tonge.
  • Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 4 november 2021 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Twee woningen Langeweg Ooltgensplaat’ met IMRO codering: NL.IMRO.1924.OLPLangeweg2won-BP30 met de bijbehorende regels.
  • Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 17 november 2021 het ontwerpbestemmingsplan ‘Kokseweg 6, Sommelsdijk’ met IMRO codering: NL.IMRO.1924.SMDkokseweg6-BP20 met de bijbehorende regels gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd.
  • Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben op 12 juli 2021 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van BMD Advies Rijndelta B.V., namens Maaskant Shipyards Stellendam voor de inrichting aan de Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam.
RSS feed