Vogels en wild kunnen schade veroorzaken aan vruchten en gewassen van ondernemers. Het gebruik van knalapparatuur kan helpen om de dieren te verjagen. Ontheffing voor het gebruik van knalapparaten moet worden aangevraagd bij de gemeente.

Kosten

Een ontheffing voor het gebruik van knalapparatuur kost € 60,00.

Voorwaarden

Het gebruik van knalapparatuur moet altijd gecombineerd worden met minstens drie andere verjagingstechnieken. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van roofvogels of vogelverschrikkers.