De nieuwe Omgevingswet geldt vanaf  1 januari 2024.  Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over de fysieke leefomgeving en dan met name over de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dat gaat bijvoorbeeld over thema’s als:

  • Bouwen;
  • Cultureel erfgoed;
  • Milieu en duurzaamheid;
  • Water en bodem;
  • Natuur en gezondheid;
  • En ruimte voor sport en bewegen.

De regels zijn er voor grote ontwikkelingen, zoals nieuwbouwprojecten. Maar de regels gelden ook als u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning wilt plaatsen.

Wat verandert er voor u? 

De Omgevingswet kijkt naar de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. Allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving worden gebundeld. Er is straks één Omgevingsvisie en één Omgevingsplan voor de hele gemeente. 
In het Omgevingsplan staan de bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en een aantal specifieke regels van het Rijk. 
Dat is niet gelijk een nieuw plan op 1 januari 2024. Alle oude regels samen vormen het Omgevingsplan. Stap voor stap werken we als gemeente aan een nieuw Omgevingsplan.

Heeft u een (bouw)plan voor uw woning of voor een locatie in de omgeving?

Wilt u straks een vergunning aanvragen? Of weten welke regels er voor een gebied gelden? Dat is vanaf 2024 op één plek te vinden: bij het vernieuwde Omgevingsloket(externe link)

Heeft u een complexer initiatief? Ga hierover dan met de gemeente in gesprek aan de Intaketafel. 

Betrek de omgeving bij uw initiatief

Participatie, dat wil zeggen het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden, moet goed geregeld zijn. Daar is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor. De gemeente vindt het belangrijk dat de omgeving over de plannen kan meepraten, en ook nieuwe inzichten en ideeën kan aandragen. Dat maakt een plan beter. Het zorgt voor meer draagvlak en betere besluiten. De wet schrijft niet voor hoe de participatie moet plaatsvinden, dat is in elke situatie anders.  De gemeente heeft een aantal tips hoe u als initiatiefnemer mensen kunt laten meedenken, meepraten of zelfs meedoen.