De Noordrand van Goeree-Overflakkee aan het Haringvliet wordt ontwikkeld tot een interessante land-waterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie. 

In een combinatie van ecologie en economie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor landbouw- en recreatieondernemers en bijzondere vormen van wonen in combinatie met nieuwe natuur. Door de aanleg van nieuwe natuur en de verbinding met bestaande natuur, ontstaat een robuust natuurgebied dat kan uitgroeien tot een gebied met landelijke bekendheid.

Uit de opbrengsten van de windenergie en de woningen kan een recreatief netwerk worden aangelegd voor fietsen, wandelen, varen en natuurbeleving. Herstel van de relatie tussen de dorpen en het water wordt nagestreefd door het bevaarbaar maken van de oude havenkanalen en het Zuiderdiep. Op die manier worden ook cultuurhistorische elementen van Goeree-Overflakkee in het project ingebracht.

Gebiedspartners

Op 17 maart 2016 werd de unieke samenwerking in het project tussen de daarin deelnemende partijen, gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds, bekrachtigd door het ondertekenen van de startovereenkomst. Daarmee ging het project officieel van start.

Wat hebben we al bereikt?

In de afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Er werd nieuwe natuur met een fietsroute aangelegd nabij het Zuiderdiep - de Zuiderdiepgorzen. Dit was mede mogelijk dankzij een grote bijdrage van € 13,5 miljoen uit het Droomfonds van de Nationale Postcodeloterij die is besteed aan de aanleg van nieuwe natuur en recreatie op en langs het Haringvliet, in aansluiting op het Kierbesluit Haringvliet.  

Door middel van een grootschalig grondplan met overdracht en kavelruil van ongeveer 500 hectare landbouwgrond kregen boeren in de Noordrand hun landbouwgronden dichter bij huis en meer aaneen gesloten. En er werden grondovereenkomsten gesloten en vergunningen verleend voor de realisatie van 78 megawatt aan windenergie in de Zuiderdiep- en Halspolder.

En nu verder?

De ambities uit de startovereenkomst zijn in voorbereiding en/of in uitvoering:

  • Het Windpark Kroningswind in de Zuiderdiep- en Halspolder is in uitvoering.
  • Plannen worden voorbereid voor wonen in nieuwe natuur in de polder Eerste Bekading nabij Sommelsdijk (Heerlijk Haringvliet) (Zie hieronder).
  • Plannen worden voorbereid voor een recreatief routenetwerk in de Noordrand.

De Eerste Bekading Heerlijk Haringvliet: veel nieuwe (toegankelijke) natuur met kleinschalige woonvorm

Het Wereld Natuur Fonds, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan de ontwikkeling van de Eerste Bekading, een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

Impressie eerste bekading

Het gebied van ruim 27 hectare biedt plaats aan natuur, recreatie en een duurzaam woonconcept. Ongeveer 22 hectare van het gebied wordt ingevuld met nieuwe natuur, welke wordt opengesteld voor recreatief medegebruik (wandelen en fietsen). Een klein gedeelte van het gebied (5 hectare bruto) zal gebruikt worden voor de bouw van een bijzondere duurzame woonvorm. De woningen worden namelijk gebouwd op een kunstmatig aangelegde heuvel (woonterp) middenin de nieuwe natuur. De woningeigenaren worden gezamenlijk eigenaar van de natuur en gaan die ook met elkaar beheren. Er zullen eenmalig maximaal 50 wooneenheden worden gebouwd, die permanent bewoond gaan worden.

Op 5 april 2022 is de voorgenomen verkoop van de grond Eerste Bekading gepubliceerd(externe link). De volgende stap is de voorbereiding van het bestemmingsplan voor de gebiedsontwikkeling met de naam Heerlijk Haringvliet

Meer informatie

Een impressie van de energieneutrale woonterp is te zien in de vlog van Camilla Dreef(externe link).