Als gemeente Goeree-Overflakkee vangen we zo’n 300 vluchtelingen uit Oekraïne op. Op deze webpagina vindt u belangrijke informatie hierover.

Op Goeree-Overflakkee verblijven zo’n 300 Oekraïense vluchtelingen. Zij krijgen voorrang voor een woning in de buurt met 110 flexwoningen bij Middelharnis. Dat is in 2024. Tot die tijd vangt de gemeente vluchtelingen elders op. Dat gebeurt door de gemeente in onder andere Residence Kabelaarsbank in Ouddorp en in een voormalig kantoorpand aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis.

Er zijn verschillende websites waar u informatie vindt over de hulp aan Oekraïense vluchtelingen;

 • De website www.refugeehelp.com(externe link) is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.
 • Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u veel informatie over de opvang van vluchtelingen en hoe het landelijk is geregeld. Hier staan ook veel antwoorden te vinden over werk, inkomen, leefgeld etc.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Dat geeft recht op opvang, zorg, onderwijs én de mogelijkheid om te werken. De IND geeft aan vluchtelingen uit Oekraïne een bewijs dat ze in Nederland mogen wonen en werken. Op de website van de IND(externe link) staat hoe u dit bewijs kunt krijgen.

Ben je op de vlucht? Are you on the run? Вам довелося тікати?

We vinden het belangrijk om gastgezinnen en gevluchte mensen uit Oekraïne in beeld te hebben en zo nodig te informeren. We vragen alle vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, die in de gemeente onderdak hebben gevonden, zich in te schrijven bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer, wat nodig is bij het regelen van belangrijke zaken. Meer informatie daarover leest u in het nieuwsbericht.

Aanmelden

Voor het aanbieden van tijdelijke opvangplaatsen vanaf ongeveer 10 personen,  kunt u gebruikmaken van het digitale aanmeldformulier (zie knop hieronder). Wij delen dit met de juiste instanties. Biedt u al opvang aan Oekraïners? Meld dat ook hier alstublieft, zodat we als gemeente in beeld hebben waar er opvang is gerealiseerd en welke hulp nodig is.

Aanmeldformulier

Vragen en antwoorden

We zien dat er veel vragen bij ons binnenkomen over de situatie in Oekraïne. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. 

Algemeen voor Oekraïense vluchtelingen

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en heb een verblijfsplek nodig. Waar kan ik terecht?

Utrecht heeft in de Jaarbeurs een centrale plek ingericht voor de eerste opvang, informatie en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen. Het adres is Jaarbeursplein in Utrecht.

Kijk vooral ook op de website www.refugeehelp.com(externe link). Dit is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook moeten ze een (tijdelijk) verblijfsadres hebben. Heeft u een (tijdelijk) verblijfsadres op Goeree-Overflakkee? Meld u dan bij ons informatieloket, te bereiken via 14 0187. Via onze website kunt u ook digitaal een afspraak maken(externe link) voor de registratie.

Kan ik van de gemeente/het Rijk geld krijgen voor mijn verblijf?

Als gemeente keren we leefgeld uit aan vluchtelingen. We sturen zo snel mogelijk een brief aan de begeleiders van opgevangen vluchtelingen om uit te leggen hoe leefgeld geregeld kan worden. Als er een bankrekening is geopend, na ontvangst van een Burgerservicenummer (BSN), wordt het geld gestort.

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) is hierover veel informatie te vinden.

Kan ik een bankrekening openen?

Ja, dat kan. Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen voortaan snel een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland(externe link) kun je zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn.

Kan ik zelf mijn verblijfplaats kiezen?

Als u zich meldt voor opvang, kijkt TakeCarebnb(externe link) waar er plek is voor u is. U kunt dan niet zelf kiezen. Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen.

Kan ik in Nederland zorg krijgen? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. Zorg geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed uit de nieuwe Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO).  

Hoe werkt de zorg in Nederland?

De zorg in Oekraïne is anders georganiseerd dan in Nederland. Dit levert bij vluchtelingen verwarring en ook teleurstelling op. Ook de zorg- en hulpverleners ervaren dit verschil. Daarom is het belangrijk dat vluchtelingen weten hoe de zorg in Nederland werkt. Daarom zijn er vijf voorlichtingsvideo’s in het Oekraiëns ingesproken. Over huisartsenzorg(externe link), tandartsenzorg(externe link), spoedzorg(externe link), medicijngebruik(externe link) en zwangerschap(externe link).

Kan ik gratis gebruik maken van het openbaar vervoer?

Alle vluchtelingen uit Oekraïne reizen bij aankomst in Nederland gratis op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart naar hun logeer- of opvangadres. Bij gesloten toegangspoortjes op een station kunnen ze zich melden bij de servicebalie voor een gratis dagkaart.
Het gratis reizen met het ov in Nederland is hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Het gaat dan niet alleen om de eerste reis vanuit het buitenland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Het gratis reizen is niet bedoeld voor een gezellig dagje uit. Zodra vluchtelingen zijn ingeschreven bij een gemeente en de beschikking hebben gekregen over een dagvergoeding, kunnen zij op de normale manier gebruik maken van het ov in Nederland. Dat betekent dat dan wel een toegangsbewijs moet worden gekocht. 

Mogen mensen uit Oekraïne met een Oekraïens rijbewijs autorijden in Nederland?

Mensen uit Oekraïne die een geldig rijbewijs hebben dat is afgegeven in de Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. In sommige gevallen kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk hiervoor bij Buitenlands rijbewijs(externe link) omwisselen. In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne om in Nederland te mogen autorijden, theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie(externe link) over bijvoorbeeld de hoogte van het leefgeld en hoe om te gaan met werk. De vragen en antwoorden hieronder hebben specifiek betrekking op Goeree-Overflakkee. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor leefgeld? 

 • U bent gevlucht uit Oekraïne;   
 • U verblijft op dit moment in de gemeente Goeree-Overflakkee bij iemand thuis of in 1 van de opvanglocaties; 
 • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN);  
 • U heeft een identiteitsbewijs; 
 • U heeft geen betaald werk.

Ik ben wel geregistreerd bij de gemeente, maar ik weet niet hoe ik leefgeld kan aanvragen.  

We hebben als gemeente de bij ons bekende adressen waar vluchtelingen verblijven zelf benaderd.  In de brief staat wat er nodig is, en welke verklaring er ingevuld moet worden. U vindt deze infobrief Nederlands en Oekraiens en de verklaring (formulier) in het Nederlands en Oekraiens

Heeft u nog steeds vragen? Neem contact op via pwi@goeree-overflakkee.nl en we sturen u de benodigde informatie voor het aanvragen van leefgeld. 

Wat gebeurt er als er leefgeld is aangevraagd?  

De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Dat gebeurt zo snel mogelijk. Leefgeld wordt per maand uitbetaald, het liefst overgemaakt op de bankrekening.  

Vanaf welk moment ontvang ik leefgeld van de gemeente Goeree-Overflakkee? 

U ontvangt leefgeld vanaf het moment dat u kenbaar heeft gemaakt dat u in de gemeente Goeree-Overflakkee verblijft. Dus de datum dat u zich bij de gemeente heeft gemeld. 

Wat moet ik doen als er iets wijzigt in mijn situatie?  

Geef wijzigingen altijd door. Als u leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in uw situatie, geef dat dan direct door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Nederlandse versie en Oekraïense versie 
Een verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland) hoeft niet via dit formulier te melden. Er komen aparte formulieren als u vertrekt naar het buitenland of binnen de gemeente verhuist. Als u vertrekt naar een andere gemeente, dan kunt u in de nieuwe gemeente uw verhuizing doorgeven en opnieuw aanmelden voor leefgeld.  

Welke wijzigingen kunt u wel via het formulier melden?  

 • U gaat geld verdienen, hoogte van het bedrag dat u gaat verdienen maakt niet uit, het leefgeld stopt per de 1e van de komende maand als u inkomen heeft.

U kunt het wijzigingsformulier invullen en e-mailen naar pwi@goeree-overflakkee.nl of per post zenden aan:

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v. Passend Werk en Inkomen
Antwoordnummer 153
3240 VB Middelharnis

Kan ik in Nederland werken? 

Ja, kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Moet ik als ik ga werken een zorgverzekering afsluiten? 

Die verplichting was er tot en met juli 2022 nog wel, maar u hoeft sinds 1 augustus 2022 tot 1 maart 2023 geen zorgverzekering meer af te sluiten. In deze periode wordt er niet gecontroleerd op de verzekeringsplicht. Zorgverzekeraars beëindigen per 1 augustus 2022 de al afgesloten zorgverzekeringen van Oekraïense vluchtelingen. De zorgverzekeraar stuurt de vluchtelingen waarom het gaat hierover een brief met uitleg. Daar staat ook dat er de optie is om de zorgverzekering wel te houden.  

Op zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland(externe link). De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. 

Ik ben gaan werken en ik heb nog leefgeld ontvangen. Moet ik terugbetalen?

Als u te veel leefgeld heeft ontvangen moet u dit aan ons terugbetalen. Bent u gaan werken? Dan stoppen wij uw leefgeld vanaf de 1e dag van de maand nadat u bent gaan werken. Als u daarna nog leefgeld van ons heeft ontvangen, heeft u dit bedrag te veel gehad. Dat kan bijvoorbeeld omdat wij uw wijzigingsformulier laat hebben ontvangen of verwerkt. 

Hoeveel moet ik terugbetalen?

U hoeft niet meer terug te betalen dan u aan leefgeld of salaris heeft ontvangen. 

Is uw salaris hoger dan het door u ontvangen bedrag aan leefgeld? Dan betaalt u dit totale bedrag aan ons terug. Is uw salaris lager dan het door u ontvangen leefgeld? Dan betaalt u maximaal het bedrag dat u aan salaris heeft ontvangen terug.

Hoe kan ik terugbetalen?

U krijgt bericht van ons hoe hoog het bedrag is dat u terugbetaalt. In de brief vindt u een formulier waarop u laat weten hoe u wilt terugbetalen. U kunt:

 • het bedrag in één keer aan ons terugbetalen;
 • uw schuld betalen met het leefgeld van uw gezinsleden als zij recht hebben op leefgeld. Dat noemen we verrekenen;
 • in meerdere keren aan ons terugbetalen. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Laat ons op tijd weten hoe u wilt terugbetalen. 

Ik heb geen werk meer. Kan ik opnieuw leefgeld krijgen? 

Als u geen inkomen meer heeft, dan kunt u opnieuw leefgeld krijgen. Vul hiervoor een nieuw aanvraagformulier in. Lever hierbij ook het bewijs in van beëindiging van uw arbeidscontract

Kan ik als werkende Oekraïense vluchtelingen kinderopvangtoeslag aanvragen?

Ja, de wet wordt hiervoor gewijzigd. Dit gaat in vanaf 20 juli 2022. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen dan ook aanspraak maken op huurtoeslag. Voor beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden. Bijvoorbeeld dat ze werken of een opleiding volgen (kinderopvangtoeslag) of een woning huren (huurtoeslag). 

Kan ik een bankrekening openen? 

Ja, dat kan. Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen voortaan snel een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland kun je zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn. Lukt het toch niet, bijvoorbeeld omdat u geen geldig identiteitsbewijs heeft?  Neem dan contact met ons op. 

De kinderen in ons huishouden hebben geen eigen bankrekening, wat moet ik doen? 

De vergoeding voor kinderen jonger dan 18 jaar, die een kind is van, of verzorgd wordt door u, kan worden uitbetaald aan uzelf. U vult op het aanvraagformulier in welke kinderen voor wie u de zorg draagt, in uw huishouden verblijven.

Wat als niet iedere volwassene in mijn huishouden een eigen bankrekening heeft? 

Neemt u dan contact met ons op. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Wat als ik geen bankrekening aan kan vragen omdat ik geen geldig identiteitsbewijs heb? 

Neemt u dan contact met ons op. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Nieuwsberichten

 • Dakwerk bij gemeentehuis Dirksland

  De verbouwing van het voormalige gemeentehuis in Dirksland gaat gestaag door. Het dak is aan de achterkant inmiddels hersteld. Aan de voorzijde gebeurt dat binnenkort. Dat is met het torentje van het monumentale deel.

 • Oost West Wonen bestelt ruim 100 modulaire woningen

  Woningcorporatie Oost West Wonen heeft 111 modulaire woningen besteld bij Hodes Huisvesting. Directeur-bestuurder Marleen van de Kamp ondertekende de overeenkomst voor de woningen die aan de rand van Middelharnis komen. In eerste instantie vinden hier de op Goeree-Overflakkee opgevangen Oekraïense vluchtelingen onderdak. Daarna zijn de woningen voor andere woningzoekenden ingeschreven bij Oost West Wonen.

 • Opvang Oekraïners in voormalig gemeentehuis Dirksland

  Gemeente Goeree-Overflakkee neemt het voormalige gemeentehuis in Dirksland in gebruik voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In het pand komen de bijna 50 Oekraïners die momenteel in Elkersweide in Dirksland verblijven. Daarnaast is het complex bedoeld als doorstroomlocatie voor statushouders. Zij wonen hier dan tijdelijk in afwachting van een huurwoning op Goeree-Overflakkee. In totaal is er ruimte voor ruim 70 mensen.

 • Oekraïense vluchtelingen in vakantiecomplex Ouddorp

  Gemeente Goeree-Overflakkee biedt vanaf 1 april Oekraïense vluchtelingen onderdak in Residence Kabbelaarsbank in Ouddorp. Het complex is bedoeld als vervangende huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

 • Huisvesting Oekraïense vluchtelingen in oud kantoorpand

  Een deel van de Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in Dirksland vangt de gemeente vanaf januari 2023 tijdelijk op in vakantiewoningen. Daarnaast biedt de gemeente zo’n 50 tot 60 mensen voor de komende periode ergens anders onderdak. Dat is in een nu nog leegstaand kantoorgebouw aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis.

 • Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Gemeente Goeree-Overflakkee is begonnen met het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan in onze gemeente. We hebben in de week van 11 april met meer informatie de bij ons geregistreerde vluchtelingen in opvangplaatsen benaderd.

 • Uitleg voor vluchtelingen over test luchtalarm

  Iedere eerste maandag van de maand test Nederland om 12.00 uur het luchtalarm. Dit is een test, er is niets aan de hand. Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op? Waarschuw ze.

 • Goeree-Overflakkee stelt informatieloket Oekraïense vluchtelingen in

  Gemeente Goeree-Overflakkee stelt een informatieloket Oekraïense vluchtelingen in. We vragen alle vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, die in de gemeente onderdak hebben gevonden, zich in te schrijven bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer, wat nodig is bij het regelen van belangrijke zaken.

 • Oproep aan inwoners en organisaties die hulp willen bieden aan de asielzoekers

  “Ook dat is Goeree-Overflakkee!” Trotse woorden van onze burgemeester over inwoners en organisaties op ons eiland die willen helpen bij de noodopvang van de 75 asielzoekers, op het Havenhoofd in Middelharnis.