Als gemeente Goeree-Overflakkee vangen we inmiddels enkele honderden vluchtelingen uit Oekraïne op. Op deze webpagina vindt u belangrijke informatie hierover.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft drie locaties in Dirksland ingericht als opvanglocatie. Dat zijn het voormalig zorgcentrum Geldershof, Elkersweide en Molenzicht. Deze locaties worden tot 1 september hiervoor ingezet. Voor de periode hierna kijken we ook naar nieuwe mogelijkheden.

Er zijn verschillende websites waar u informatie vindt over de hulp aan Oekraïense vluchtelingen;

  • De websitewww.refugeehelp.com is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het platform biedt informatie en bundelt initiatieven van de overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren.
  • Op de website van de Rijksoverheid vindt u veel informatie over de opvang van vluchtelingen en hoe het landelijk is geregeld. Hier staan ook veel antwoorden te vinden over werk, inkomen, leefgeld etc.
  • Als gemeente werken we voor de kleine particuliere opvang samen met Takecarebnb. Op de website van Takecarebnb kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt. De Rijksoverheid heeft speciaal voor de particulieren die opvang (willen) bieden een handreiking opgesteld.
  • Wilt u vrijwilliger worden voor de noodopvang voor Oekraïne? Meld u aan bij www.govoorelkaar.nl/vluchtelingenhulp-oekraine. Als we spullen nodig hebben, regelen we dit via de verschillende kringloopwinkels. Breng geen spullen rechtstreeks op de locaties!

Ben je op de vlucht? Are you on the run? Вам довелося тікати?

We vinden het belangrijk om gastgezinnen en gevluchte mensen uit Oekraïne in beeld te hebben en zo nodig te informeren. We vragen alle vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit, die in de gemeente onderdak hebben gevonden, zich in te schrijven bij de gemeente. Dan krijgen ze een burgerservicenummer, wat nodig is bij het regelen van belangrijke zaken. Meer informatie daarover leest u in het nieuwsbericht.

Aanmelden

Voor het aanbieden van tijdelijke opvangplaatsen vanaf ongeveer 10 personen,  kunt u gebruikmaken van het digitale aanmeldformulier (zie knop hieronder). Wij delen dit met de juiste instanties. Biedt u al opvang aan Oekraïners? Meld dat ook hier alstublieft, zodat we als gemeente in beeld hebben waar er opvang is gerealiseerd en welke hulp nodig is.

Aanmeldformulier

Vragen en antwoorden

We zien dat er veel vragen bij ons binnenkomen over de situatie in Oekraïne. Daarom hebben we een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. 

Op Goeree-Overflakkee

Kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee thuis vluchtelingen opvangen?

Als gemeenten werken voor de kleine particuliere opvang samen met Takecarebnb. Op de website van Takecarebnb kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt. 

Ik huisvest vluchtelingen uit Oekraïne, maar ik ben op zoek naar een andere opvangplek voor hen. Waar kunnen ze heen? 

Als gemeente verwijzen we deze vluchtelingen naar het regionaal coördinatiepunt aan de Max Euwelaan 1, Rotterdam, waarna in de regio een nieuwe opvanglocatie wordt gezocht.

Ik heb werk voor een vluchteling uit Oekraïne. Regelt de gemeente dit?

Nee. We spelen hier geen rol in. We adviseren u om contact op te nemen met een erkend uitzendbureau.

Hoe communiceer ik met Oekraïners?

Het kan lastig zijn om te communiceren met iemand uit Oekraïne die geen Engels of Nederlands praat en verstaat. Google translate kan helpen. Maar ook deze communicatiekaart.

Ik wil een initiatief aanmelden om Oekraïense vluchtelingen te helpen, waar kan ik dit doen?

Op nederlandvoorvluchtelingen.nl registreert VluchtelingenWerk waar men met vraag en aanbod terecht kan. Ook is hier actuele informatie te vinden over de opvang van Oekraïners. We zien ook dat er veel lokale initiatieven bezig zijn, onder andere vanuit de kerken. 

Hoe weet de gemeente dat de vluchtelingen op goede locaties terechtkomen?

We zien nu particuliere initiatieven ontstaan, waarbij vaak wel samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld kerken en andere organisaties. We vinden het belangrijk dat wij zicht hebben op waar de vluchtelingen terechtkomen en vragen initiatieven daarom om zich bij ons te melden.

Daarnaast werken de gemeenten voor de kleine particuliere opvang samen met Takecarebnb. Op de website van Takecarebnb kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Takecarebnb heeft nu veel aanbod. Het kan even duren voordat u gescreend wordt.

Ik wil wat doen voor de opgevangen vluchtelingen in Dirksland. Waar kan ik mij melden?

We zijn momenteel druk bezig om de basis goed op orde te krijgen. We vinden het belangrijk dat de vluchtelingen de rust krijgen om even te wennen aan de nieuwe locatie en daar hun draai vinden. Er hebben zich al veel vrijwilligers gemeld en we kijken momenteel hoe we één en ander het beste kunnen organiseren. Wilt u vrijwilliger zijn? Meld u dan aan via www.govoorelkaar.nl.

Het Rode Kruis kan goed vrijwilligers gebruiken die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. Vrijwilligers met een EHBO-diploma kunnen zich direct opgeven per mail: rotterdam-rijnmond@rodekruis.nl.

Ik heb goede spullen die ik wil doneren. Waar kan ik die brengen?

Er is behoefte aan goede spullen. We willen wel voorkomen dat er op de opvanglocaties zelf van alles wordt gebracht. We zoeken de samenwerking met de verschillende kringloopwinkels binnen onze gemeente.

Wat doet de gemeente voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Als gemeente richten wij locaties in om grootschaliger opvang te bieden voor een langere periode. Dat zijn voorlopig het voormalig zorgcentrum Geldershof, Elkersweide en Molenzicht in Dirksland. Tegelijkertijd kijken we verder in ons vastgoed voor andere kansrijke locaties. Uiterlijk 28 maart 2022 worden hier 150 mensen opgevangen.

Verstrekken we als gemeente jodiumtabletten?

Nee. De situatie in Oekraïne geeft geen extra aanleiding om tabletten in huis te halen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Rijksoverheid

Welke gevolgen heeft het opnemen van een vluchteling op de uitkering van een bijstandsgerechtigde?

Personen die tijdelijk inwonen bij een bijstandsgerechtigde, tellen niet mee voor de kostendelersnorm. Zowel van de hoofdbewoner als van de persoon in kwestie moet het de intentie zijn om de situatie zo kort mogelijk te laten duren.

Hoe lang mag een bijstandsgerechtigde een vluchteling opnemen zonder gevolgen voor de bijstandsuitkering?

Als iemand met een uitkering tijdelijk verblijf biedt aan een vluchteling heeft dit geen  gevolgen voor zijn uitkering. Het is aan de gemeente om vast te stellen of er sprake is van tijdelijk verblijf. Over het algemeen wordt een richtlijn van 6 maanden gehanteerd als termijn om nogmaals te beoordelen of het nog steeds tijdelijk is.

Kunnen alleenstaande AOW’ers  iemand in huis nemen zonder gevolgen voor de uitkering van de AOW?

AOW-gerechtigden kunnen voor een half jaar een vluchteling in huis nemen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkeringshoogte.
De AOW-gerechtigden worden wel geacht deze verandering in de leefsituatie direct te melden bij de Sociale Verzekeringsbank.

 

Algemeen voor Oekraïense vluchtelingen

Ik ben gevlucht uit Oekraïne en heb een verblijfsplek nodig. Waar kan ik terecht?

In onze regio kunnen vluchtelingen zich voor tijdelijke opvang melden bij noodopvanglocatie Max Euwelaan 1, Rotterdam.

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond om de opvang van vluchtelingen in onze regio goed mogelijk te faciliteren. Van hieruit gaan de vluchtelingen naar andere opvanglocaties in Rotterdam of in andere gemeenten in de regio. Alle vluchtelingen uit Oekraïne reizen na aankomst in Nederland gratis met het OV. Op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur, kan bij een RET Servicepunt een twee uurs vervoersbewijs opgehaald worden.

Voor hulp kan er contact opgenomen worden met de politie via telefoonnummer 0900-8844. 

Het Rode Kruis heeft een hulplijn voor mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn. U kunt via Whatsapp vragen stellen in het Oekraïens en Engels. Vrijwilligers beantwoorden die vragen in de taal waarin de vragen binnenkomen. Waar het Rode Kruis zelf niet kan helpen, wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde instanties. Voor vragen in het Oekraïens en Engels kunt u terecht op 06 48 15 80 53.

Daarnaast hebben verschillende hulporganisaties hun krachten gebundeld op de website Refugeehelp.com. Op deze verzamelwebsite kunnen Nederlandse (particulieren) en Oekraïners terecht voor informatie.

Hoe kan ik mij registreren in Nederland?

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich registreren in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook moeten ze een (tijdelijk) verblijfsadres hebben. Heeft u een (tijdelijk) verblijfsadres op Goeree-Overflakkee? Meld u dan bij ons informatieloket, te bereiken via 14 0187. Via onze website kunt u ook digitaal een afspraak maken voor de registratie.

Kan ik van de gemeente/het Rijk geld krijgen voor mijn verblijf?

Als gemeente keren we leefgeld uit aan vluchtelingen. We sturen zo snel mogelijk een brief aan de begeleiders van opgevangen vluchtelingen om uit te leggen hoe leefgeld geregeld kan worden. Als er een bankrekening is geopend, na ontvangst van een Burgerservicenummer (BSN), wordt het geld gestort.

Op de website van de Rijksoverheid is hierover veel informatie te vinden.

Kan ik een bankrekening openen?

Ja, dat kan. Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen voortaan snel een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland kun je zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn.

Kan ik zelf mijn verblijfplaats kiezen?

Als u zich meldt voor opvang, kijkt TakeCarebnb waar er plek is voor u is. U kunt dan niet zelf kiezen. Uiteraard kunt u ook zelfstandig uw opvang regelen.

Kan ik in Nederland zorg krijgen? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De zorgverlener kan de kosten declareren. U kunt het formulier invullen dat hiervoor nodig is. Bij inschrijving bij de gemeente krijgen de Oekraïners dit ook. 

Wanneer kunnen mijn kinderen naar school of de kinderopvang?

Alle kinderen worden online ingeschreven bij het Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee, via dit aanmeldformulier. Dat gebeurt gelijk met de inschrijving bij de gemeente. Kinderen in de kleuterleeftijd worden zo veel mogelijk op de scholen geplaatst in de dorpen waar ze verblijven. Kinderen van 6 t/m 11 jaar gaan naar de taalklas in Dirksland, dat is in de Victoriahal (Philipshoofjesweg 57b). De lestijden zijn hier van 8.30-14.00 uur. Op de taalklas krijgen de kinderen o.a. Nederlands, Engels, rekenen, knutselen, muziek en bewegingsonderwijs. Ook kunnen ze lessen online uit hun thuisland volgen. Als kinderen al eerder begonnen waren op een school in het dorp waar ze verblijven, is het ook mogelijk dat ze daar blijven.  Kinderen van 12-19 jaar gaan naar de Internationale Schakelklas op het RGO College. Lestijden zijn van 8.30-12.00 uur.

Voor kinderopvang kijken we naar de mogelijkheden. 

Kan ik gratis gebruik maken van het openbaar vervoer?

Alle vluchtelingen uit Oekraïne reizen bij aankomst in Nederland gratis op vertoon van een Oekraïens paspoort of identiteitskaart naar hun logeer- of opvangadres. Bij gesloten toegangspoortjes op een station kunnen ze zich melden bij de servicebalie voor een gratis dagkaart.
Het gratis reizen met het ov in Nederland is hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Het gaat dan niet alleen om de eerste reis vanuit het buitenland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Het gratis reizen is niet bedoeld voor een gezellig dagje uit. Zodra vluchtelingen zijn ingeschreven bij een gemeente en de beschikking hebben gekregen over een dagvergoeding, kunnen zij op de normale manier gebruik maken van het ov in Nederland. Dat betekent dat dan wel een toegangsbewijs moet worden gekocht. 

Mogen mensen uit Oekraïne met een Oekraïens rijbewijs autorijden in Nederland?

Mensen uit Oekraïne die een geldig rijbewijs hebben dat is afgegeven in de Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. In sommige gevallen kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk hiervoor bij Buitenlands rijbewijs omwisselen. In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne om in Nederland te mogen autorijden, theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Op de website van de Rijksoverheid staat veel informatie over bijvoorbeeld de hoogte van het leefgeld en hoe om te gaan met werk. De vragen en antwoorden hieronder hebben specifiek betrekking op Goeree-Overflakkee. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor leefgeld? 

  • U bent gevlucht uit Oekraïne;   
  • U verblijft op dit moment in de gemeente Goeree-Overflakkee bij iemand thuis of in 1 van de opvanglocaties; 
  • U bent ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) als inwoner van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN);  
  • U heeft een identiteitsbewijs; 
  • U heeft geen betaald werk.

Hoe kan ik leefgeld aanvragen? 

Vluchtelingen die in een gastgezin verblijven hebben per e-mail of tijdens het intakegesprek met Burgerzaken informatie gehad over het aanvragen van leefgeld. Hiervoor moeten ze wel geregistreerd zijn bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen op het gemeentehuis via de link ‘afspraak maken inschrijving BRP' en kies voor het onderste product 'Oekraïne'. Gaat het om meer dan 8 Oekraïense vluchtelingen? Bel dan 14 0187. 

Ik ben wel geregistreerd bij de gemeente, maar ik weet niet hoe ik leefgeld kan aanvragen.  

We hebben als gemeente de bij ons bekende adressen waar vluchtelingen verblijven zelf benaderd.  In de brief staat wat er nodig is, en welke verklaring er ingevuld moet worden. U vindt deze infobrief Nederlands en Oekraiens en de verklaring (formulier) in het Nederlands en Oekraiens

Heeft u nog steeds vragen? Neem contact op via pwi@goeree-overflakkee.nl en we sturen u de benodigde informatie voor het aanvragen van leefgeld. 

Wat gebeurt er als er leefgeld is aangevraagd?  

De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Dat gebeurt zo snel mogelijk. Leefgeld wordt per maand uitbetaald, het liefst overgemaakt op de bankrekening.  

Vanaf welk moment ontvang ik leefgeld van de gemeente Goeree-Overflakkee? 

U ontvangt leefgeld vanaf het moment dat u kenbaar heeft gemaakt dat u in de gemeente Goeree-Overflakkee verblijft. Dus de datum dat u zich bij de gemeente heeft gemeld. 

Wat moet ik doen als er iets wijzigt in mijn situatie?  

Geef wijzigingen altijd door. Als u leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in uw situatie, geef dat dan direct door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Nederlandse versie en Oekraïense versie 
Een verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland) hoeft niet via dit formulier te melden. Er komen aparte formulieren als u vertrekt naar het buitenland of binnen de gemeente verhuist. Als u vertrekt naar een andere gemeente, dan kunt u in de nieuwe gemeente uw verhuizing doorgeven en opnieuw aanmelden voor leefgeld.  

Welke wijzigingen kunt u wel via het formulier melden?  

  • U gaat geld verdienen, hoogte van het bedrag dat u gaat verdienen maakt niet uit, het leefgeld stopt per de 1e van de komende maand als u inkomen heeft.

U kunt het wijzigingsformulier invullen en e-mailen naar pwi@goeree-overflakkee.nl of per post zenden aan:

Gemeente Goeree-Overflakkee
T.a.v. Passend Werk en Inkomen
Antwoordnummer 153
3240 VB Middelharnis

Kan ik een bankrekening openen? 

Ja, dat kan. Vluchtelingen vanaf 18 jaar en ouder kunnen voortaan snel een rekening openen bij een van de Nederlandse banken of andere betaaldienstverleners. Bij een betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om (internationale) bankzaken te regelen via internetbankieren. Via de website van Betaalvereniging Nederland kun je zien welke banken dit aanbieden en wat de voorwaarden zijn. Lukt het toch niet, bijvoorbeeld omdat u geen geldig identiteitsbewijs heeft?  Neem dan contact met ons op. 

De kinderen in ons huishouden hebben geen eigen bankrekening, wat moet ik doen? 

De vergoeding voor kinderen jonger dan 18 jaar, die een kind is van, of verzorgd wordt door u, kan worden uitbetaald aan uzelf. U vult op het aanvraagformulier in welke kinderen voor wie u de zorg draagt, in uw huishouden verblijven.

Wat als niet iedere volwassene in mijn huishouden een eigen bankrekening heeft? 

Neemt u dan contact met ons op. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Wat als ik geen bankrekening aan kan vragen omdat ik geen geldig identiteitsbewijs heb? 

Neemt u dan contact met ons op. De gemeente zoekt samen met u naar een passende oplossing.

Kan ik in Nederland werken? 

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. 

Moet ik als ik ga werken een zorgverzekering afsluiten? 

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland gaan werken, zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Doen ze dit niet, dan volgt een boete. Als ze een zorgverzekering hebben, betalen ze zorgpremie en eventueel eigen risico. Als ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij zorgtoeslag aanvragen. Vraag ook hulp bij de werkgever om dit te regelen. 

Vluchtelingen die in Nederland verblijven zijn hier in principe tijdelijk. Zij moeten zich inschrijven bij de gemeente. Maar op basis van deze registratie bij de gemeente mogen zij geen zorgverzekering afsluiten. Dat mag wel als er sprake is van werk.  

Op zorgverzekeringslijn.nl staat meer informatie over zorgverzekeringen en de gezondheidszorg in Nederland. De informatie is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens. 
 

Nieuwsberichten