Het eerste deel van de 111 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen staat. De komende weken wordt op de bouwplaats hard gewerkt aan het vervangen van de persleiding. Eind januari 2024 begint het heiwerk voor het tweede deel van de woningen.

Tot nu toe verloopt de bouw goed. In november kwamen de flexwoningen op grote vrachtwagens naar het terrein aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis. Een grote bouwkraan heeft ze stuk voor stuk op de goede plaats gezet. En zo nodig aan elkaar verbonden. Het gaat om grote en kleinere appartementen (één laag) en kleine eengezinswoningen (twee lagen). De woningen hebben bij plaatsing al een badkamer en keuken. Het heien voor deze tijdelijke woningen was nodig. Vanwege de zachte ondergrond is de kans op verzakkingen anders groot.

Persleiding

Dwars door het gebied loopt een persleiding. Deze leiding brengt het afvalwater van Middelharnis naar de waterzuivering. De oude persleiding van asbestcement stond al op de lijst voor vervanging. Dat gebeurt nu eerder. Dat is nodig vanwege het heiwerk. De vraag was of de oude leiding dit aan zou kunnen. Daarom gebeurt het heien ook in twee fasen. Het eerste deel kon vóór vervanging van de persleiding, het tweede deel pas daarna. Momenteel is aannemer Van Gelder bezig met de vervanging van de persleiding.

Woonrijp maken

De eerste maanden van het nieuwe jaar worden gebruikt om de woningen klaar te maken voor gebruik. Dan komen er voorzieningen als energie en water, net als ook de internetvoorziening. Daarnaast komt er bestrating en groen. De verwachting is dat het project rond de flexwoningen in het tweede kwartaal van 2024 gereed is. Er komen voldoende parkeerplaatsen bij.

Achtergrond

Vanaf eind maart 2022 biedt Goeree-Overflakkee onderdak aan ruim 300 Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. Dat gebeurt op verschillende locaties op ons eiland. Dat zijn tijdelijke locaties. Een deel van de Oekraïners verhuisde helaas al meerdere keren noodgedwongen.

Gemeente Goeree-Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen werken daarom samen aan de buurt met 111 (flex)woningen. Hiermee willen ze een stabiele woonomgeving creëren voor de 300 Oekraïense vluchtelingen, die al op het eiland verblijven. Een veilige en fijne buurt, met kwalitatief goede woningen. 

Luchtfoto: bouw van de flexwoningen
Foto's: Wim van Vossen