Verkeersoverlast, overlast in de buurt, overlast houtstook, onveilige situaties en dergelijke kunt u bij de gemeente melden via het  Meldingensyteem Fixi(externe link).

Omschrijving

Melding overlast van bedrijf

Als u melding wilt doen van geluidsoverlast, stankoverlast of milieuvervuiling door een bedrijf moet u daarvoor contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Meer informatie over het melden van overlast van een bedrijf vindt u op de website van de DCMR(externe link).

Aanpak

Geef uw melding online door via het meldingensysteem Fixi(externe link).

Wilt u bijlagen meesturen? Zorg dat u die dan bij de hand hebt voordat u de melding gaat invullen.