De lokale regelgeving bij gemeente Goeree-Overflakkee komt tot stand in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein.

Omschrijving

Verordening

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2020(externe link) is een verdere uitwerking en concretisering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beleidsregel

In de Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning Goeree-Overflakkee 2021(externe link) staat hoe de gemeente tot een besluit komt.

Formulieren