Particulieren en ondernemers mogen zonder toestemming niet in de openbare ruimte graven om kabels, buizen of leidingen aan te leggen. Ook niet met een perslucht bodemraket. 

Gaat u machinaal graven? Dan bent u wettelijk verplicht om vooraf een graafmelding te doen. Dat doet u bij het Kadaster. 

Omschrijving

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één graafmelding voldoende. Wilt u in een groter gebied graven? Dan doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.  Zo helpt u graafschade(externe link) en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen en kan de graver veilig zijn werk doen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) van het Kadaster (www.kadaster.nl/graafsector(externe link)).

Voorwaarden

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Aanpak

U doet de melding bij het Kadaster. Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding(externe link). Doet u regelmatig een melding? Dan registreert u zich als klant van Kadaster-KLIC. En gebruikt u Mijn Kadaster(externe link).

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure(externe link).

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

U ontvangt na de graafmelding digitaal informatie. Daarin staat waar de ondergrondse kabels en leidingen liggen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te graven. U zorgt dat de informatie aanwezig is op de locatie waar gegraven wordt.

Ligt in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde? Dan kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

Termijn

 U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

Weet u nog niet wanneer u gaat graven? En  heeft u een langere voorbereidingstijd nodig? Doe dan een Oriëntatieverzoek(externe link). Let op! Met de informatie die u na een Oriëntatieverzoek krijgt, mag u nog niet graven. Als de startdatum bekend is, doet u alsnog een graafmelding. Dat doet u vanaf 20 dagen voordat u begint met graven.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.