Particulieren en ondernemers mogen zonder toestemming niet in de openbare ruimte graven om kabels, buizen of leidingen aan te leggen. Ook niet met een perslucht bodemraket. 

Gaat u machinaal graven? Dan bent u wettelijk verplicht om vooraf een graafmelding te doen. Dat doet u bij het Kadaster. 

Omschrijving

Voor een gebied van 500 x 500 meter of kleiner is één graafmelding voldoende. Wilt u in een groter gebied graven? Dan doet u meerdere meldingen of kiest u voor een tracémelding.  Zo helpt u graafschade(externe link) en gevaarlijke situaties in de omgeving te voorkomen en kan de graver veilig zijn werk doen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) van het Kadaster (www.kadaster.nl/graafsector(externe link)).

Aanpak

U doet de melding bij het Kadaster. Voor een eenmalige graafmelding gebruikt u het formulier KLIC Graafmelding(externe link). Doet u regelmatig een melding? Dan registreert u zich als klant van Kadaster-KLIC. En gebruikt u Mijn Kadaster(externe link).

Ligt de graaflocatie in een veiligheidsgebied? Dan geldt een andere procedure(externe link).

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

U ontvangt na de graafmelding digitaal informatie. Daarin staat waar de ondergrondse kabels en leidingen liggen. U gebruikt deze informatie om zorgvuldig te graven. U zorgt dat de informatie aanwezig is op de locatie waar gegraven wordt.

Ligt in het graafgebied een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ of een net van grote waarde? Dan kan de netbeheerder voorzorgsmaatregelen eisen.

Termijn

 U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang melden.

Weet u nog niet wanneer u gaat graven? En  heeft u een langere voorbereidingstijd nodig? Doe dan een Oriëntatieverzoek(externe link). Let op! Met de informatie die u na een Oriëntatieverzoek krijgt, mag u nog niet graven. Als de startdatum bekend is, doet u alsnog een graafmelding. Dat doet u vanaf 20 dagen voordat u begint met graven.