De gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente is adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris is daarmee verbindingspersoon tussen bestuur en ambtelijke organisatie.