Logo Gemeente Goeree-Overflakkee

Fort Prins Frederik

Rijksmonument Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is één van de belangrijkste historische boegbeelden van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee.

Het avontuurlijke verleden is hier in alles zichtbaar. Van Franse soldaten die vanaf de imposante uitkijk-/geschutstoren over het water van het Volkerak tuurden om vijandige schepen te beschieten, tot de gevangenis waar één van Nederlands bekendste NSB’ers – Meinoud Rost van Tonningen – aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn naam in één van de binnenmuren van kruithuis kerfde. Van vestingwerk waar Nederlandse soldaten zich stierlijk verveelden tot vakantiepark.

De gemeente Goeree-Overflakkee kreeg in 2018 het fort in handen en geeft dit belangrijke stuk historie weer de aandacht en liefde die het verdient. Het verhaal van het fort verdient het om verteld én beleefd te worden, zonder de rijkdom van het groen, de rust én de recreatieve waarde uit het oog te verliezen. Tijd voor een nieuwe bladzijde in het omvangrijke verhaal!

Informatie voor ondernemers over aanbestedingsprocedure’

Creatieve ondernemer(s) gezocht om Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat nieuw leven in te blazen 

Gemeente Goeree-Overflakkee nodigt ondernemers met creativiteit, lef en visie uit om mee te doen aan een Openbare Prijsvraag: hoe maken we Fort Prins Frederik weer een inspirerende plaats voor inwoners én bezoekers? De ondernemer met de beste ideeën mag de plannen ook daadwerkelijk gaan realiseren.  

Een duurzame toekomst voor Fort Prins Frederik vraagt om een eigentijdse herbestemming. De gemeente Goeree-Overflakkee legt geen concrete ontwikkelingsconcepten op aan de markt. Initiatiefnemers zijn zelf het beste in staat een succesvolle invulling te bedenken en te  realiseren.  In de nabije toekomst moet het fort zich ontwikkelen als een bruisende plek. Voor  het  behoud  en  de  ontwikkeling  van  zijn ruimtelijke uitgangspunten vastgesteld. Voor de functionele invulling hanteert de  gemeente  -  naast  wetgeving  en  beleid  -  een  beperkt  aantal  selectiecriteria.  Dit is uiteindelijk geborgd in een zogeheten ‘Openbare Prijsvraag’. 

Fort met rijke geschiedenis 

Fort  Prins  Frederik  is  een  forteiland  dat  in  totaal  circa  42.000m²  beslaat.  Het  bestaat  uit   de   fortgracht   met   aangrenzende   gronden,   het   forteiland   met   daarop   diverse   rijksmonumentale gebouwen, recreatiegebied de Punt en het voormalig zwembadterrein. 

Het fort is van grote cultuurhistorische waarde en er is tevens sprake van hoge natuur- en landschappelijke waarden. Sinds  2017  heeft  de  gemeente  Goeree-Overflakkee  de  regie  over  het  fort  stevig  in handen genomen. Diverse eigenaren zijn door de jaren heen uitgekocht en de opstallen zijn  verwijderd.  Het  grootste  gedeelte  van  het  fort  is  tegenwoordig  in  eigendom  van  de  gemeente. Hierdoor is er rondom het kerngebied ruimte ontstaan, waarin het gebied en haar erfgoed weer centraal staat. Ook is er een eerste stap gezet in de casco restauratie van een aantal gebouwen. In de buitenste ring blijft verblijfsrecreatie toegestaan. 

Het afgelopen jaar stond in het teken van het creëren van een lange termijn perspectief. In dit proces is begonnen met een grondige analyse van de cultuurhistorie en beleidsmatige context. Op basis van fortwandelingen is contact gelegd met een diverse betrokken partijen. Er is tijdens deze wandelingen gesproken over de wensen en toekomstbeelden die  leven  bij  de  lokale  stakeholders.  Vanuit  de  fortwandelingen  is  een  klankbordgroep  ontstaan; de Fortwachters. In een aantal sessies is samen met deze groep gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten (hierna NvU).

De doelstelling is om een nieuwe ondernemer, óf een consortium van ondernemers aan te  trekken.  De  NvU  geeft  daarin  richting  aan  de  integrale  ontwikkeling  van  het  fort.  Hierbinnen zijn verschillende deelgebieden benoemd waarin de intrinsieke kwaliteiten van de  plek(ken)  centraal  staat.  De  diverse  gebouwen  en  hun  herontwikkelingspotentie  zijn  nader beschreven en er is een profiel geschetst van de gewenste ondernemer(s). De NvU schrijft niet voor, maar is bedoeld om te prikkelen en de kaders te beschrijven waarbinnen een nieuwe exploitatie vorm kan krijgen.  

De Procedure 

Er wordt gezocht naar een plan dat in hoofdlijnen aansluit op de NvU. Deze zoektocht wordt uiteindelijk vormgegeven door een Openbare Prijsvraag. De procedure Openbare prijsvraag is gekozen vanwege het creatieve aspect van de uitvraag. Een Openbare prijsvraag biedt ruimte aan alle ondernemers om de gemeente een creatieve oplossing via een plan en/of ontwerp aan te dragen. De ingediende Inschrijvingen worden beoordeeld door een onafhankelijk jury. De winnaars van de Prijsvraag, maximaal vijf (5),  worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Onderhandelingsprocedure.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden via de link aanmelden. Hier kunt u ook de planning terugvinden. 

Erfpacht & exploitatie 

Het  kerngebied  wordt  straks  in  erfpacht  uitgegeven.  De  pachter  is  hier  verantwoordelijk  voor het beheer en onderhoud van gebouwen en het gebied. De gemeente staat ervoor open om aanvullend een aantal remises en/of bunkers te betrekken bij deze overeenkomst. Voor  de  andere  deelgebieden  op  het  forteiland  geldt  dat  deze  geen  onderdeel  zullen  zijn  van  de  erfpacht.  De  gemeente  houdt  deze  deelgebieden  in  haar  bezit  en  blijft  verantwoordelijk  voor  het  beheer  en  onderhoud  van  het  groen  ².  Dit  is  een  bewuste  overweging  omdat  een  uitgifte  van  het  gehele  forteiland  onvermijdelijk  zou  leiden  tot  relatief hoge kosten aan de kant van de ondernemer. Dit zou vervolgens een incentive zijn tot meer grootschalige structurele ontwikkeling(en). Binnen  deze  deelgebieden  geldt  overigens  wel  dat  de  gemeente  openstaat  voor  seizoensgebonden  en/of  sporadisch  gebruik  dat  in  samenhang  met  de  permanente  exploitatie  bijdraagt  aan  de  beleefbaarheid,  dynamiek  aantrekkingskracht  van  het  fort.  Dit geldt tevens voor het voormalige zwembadterrein.

Verhalen van Fort Prins Frederik

In deze serie neemt projectleider Martijn Lambert je mee in de rijke geschiedenis van Fort Prins Frederik. Er zijn ontzettend veel mooie verhalen te vertellen over deze unieke plaats op Goeree-Overflakkee!

Aflevering 1

Aflevering 2

Informatie puzzeltocht

Wat leuk dat je interesse hebt in de puzzeltocht op en rond het fort! Ontdek de rijke geschiedenis van dit rijksmonument bij Ooltgensplaat. Heb je de puzzel nog niet bemachtigd? Hieronder vind je wat praktische informatie: een overzicht van plaatsen waar je gratis kunt meepakken, adresgegevens van het Fort en een routebeschrijving. 

Adres 

Fort Prins Frederik
Havendijk 16
3257 LH Ooltgensplaat

Routebeschrijving 

Je komt Ooltgensplaat binnen via de hoofdweg, de Langeweg

Ga aan het eind van de Langeweg linksaf de Molendijk op. 

Neem vervolgens de afslag rechts de Kaai op. 

Rij voorbij het water aan je linkerhand en ga daarna linksaf de Havendijk op. 

Na 300 meter zie je aan je rechterhand een parkeerplaats (P=rood), zet daar je auto neer en loop verder de Havendijk op. 

Ga met het pad mee naar rechts en blijf de weg volgen. Bij de brug start de puzzel (S=groen). Veel plezier!

Waar kun je de folder vinden?

Ouddorp 

VVV Goeree-Overflakkee - Bosweg 2             
Jumbo - Molenweg 4                                     
Klepperstee - Vrijheidsweg 1                        
Landal Strand Resort - Westerweg 18           

Goedereede 

Spar - Doelweg 2                                            

Stellendam  

Plusmarkt - Oranjelaan 1-5                            

Melissant  

Coop - Voorstraat 21                                      

Dirksland 

T-Toys - Geldersedijk 93                               
Coop - Boomvliet 4                                         

Herkingen  

Camping de Grevelingen - Havenweg 1        

Sommelsdijk  

Streekmuseum - Kerkstraat 2-12                  

Middelharnis  


Plusmarkt - Kerkepad 7                                  
LLEV - Vingerling 3                                        
Gemeentehuis - publiekshal                           

Nieuwe-Tonge 

Spar  - Westdijk 14                                         

Oude-Tonge  

Albert Heijn - Dabbehof 34                           

Ooltgensplaat  

Hetty’s - Langeweg 98                                    
Proeverij 13 - Voorstraat 13                           
Coop - Weespad 33

Beheer en onderhoudsplan

Werkzaamheden

De gemeente is bezig het beheer en onderhoud van het Fort aan te passen, na alle veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds de gemeente eigenaar is van het Fort. Er is een nieuw beheer- en onderhoudsplan opgesteld. In dit plan is onder meer opgenomen dat er aanpassingen nodig zijn aan de nutsvoorzieningen. We vinden het als gemeente belangrijk dat de voorzieningen als elektra, water en rioolstelsel goed geregeld zijn. Ook met het oog op de toekomst.

De uitvoering van het beheer- en onderhoudsplan, inclusief de voorgestelde aanpassing van de nutsvoorziening, heeft ook gevolgen voor perceeleigenaren. 

Digitale bijeenkomst

Tijdens een digitale bijeenkomst zijn we in gesprek gegaan met deze perceeleigenaren. Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreide toelichting op het genoemde plan gegeven en de gevolgen daarvan. Ook was er ruimte om te reageren en vragen te stellen. De bijeenkomst vond plaats op donderdag 10 februari 2022, van 19:00 uur tot circa 20:30 uur. De bijeenkomst vond plaats via Microsoft Teams. De presentatie van die avond kunt u raadplegen door te klikken op: informatieavond perceeleigenaren Fort Ooltgensplaat

Vraag en antwoord

Contact

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze informatie, kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Contact

Heb je interesse als ondernemer en wil je graag een creatief plan delen?

Laat het ons weten via het contactformulier hieronder of neem contact op met:

Gijs Schuurhuis (gijs@coup-group.com of 06 15 8979 64)

of

Tilly Macleane (tilly@coup-group.com of 06 39 2271 85)

Contactformulier

Achterland  Fort Prins Frederik
Achterland Fort Prins Frederik
Zwembadterrein Fort Prins Frederik
Zwembadterrein Fort Prins Frederik
Fort Prins Frederik met voorliggend terrein
Zicht op het Fort Prins Frederik met het voorliggend terrein
Voorland Fort Prins Frederik
Voorland Fort Prins Frederik